Om å ta leserne på alvor

Dalane Tidende ble utfordret av Asbjørn Hegdal på mandag. Hegdal savner leserbrev og lurer på om avisens lesere har sluttet å skrive slike. Han mener at avisen etter tabloidomleggingen driver meningssensur. De synspunktene som passer avisens redaksjonelle linje, kommer på trykk, og bare de, antydes det i leserbrevet hans. Det stemmer selvfølgelig ikke.   Men det er en korrekt observasjon at det skrives færre leserbrev enn før. Det skal kort og godt mye mer til for å engasjere dalbuer enn bare for ti år siden. Folk flest er blitt mer kyniske på bruk av sin egen tid. De politiske partiene og hele det politiske engasjementet er blitt svakere med årene. Lokalpartiene har færre medlemmer og antall medlemmer i råd og utvalg er redusert. Kort sagt, det er færre som bryr seg. Den samme erfaring gjør man seg i større lag og foreninger. Engasjementet er for nedadgående. Det har faktisk gått en debatt om dette nylig i DTs spalter, der Eiger-lederen har luftet sine synspunkt om en utvikling han ikke liker. Nå skal det sies at Dalane Tidende er en lokalavis som holder hardnakket på å dekke det lokale og bare det. For å få leserbrev på trykk i DT, må utgangspunktet være lokalt eller ha lokal relevans. Det er dette som er Dalane Tidende og som vi skal være best på. En debatt om generell skolepolitikk har ingen ting i DTs spalter å gjøre. Men kom gjerne med innlegg om friskolene og deres behov og utsikter. I Eigersund går 10 prosent av elevene i grunnskolen på friskoler. Endringer i rammebetingelsene vil kunne få dramatiske konsekvenser her.For det er enkeltsaker som engasjerer. Da motstanden mot LRA-deponiet sto på som verst, ble lokalavisen brukt som arena av begge parter. I valgkampen er leserbrev en effektiv måte å få frem synspunkt på. Men når Frp vil diskutere fritt sykehusvalg, er det en rikspolitisk sak som ikke når DTs leserbrevspalter. En slik debatt er for generell.Dalane Tidende har i sine vedtekter at avisen skal ivareta Dalane-regionens interesser. Det er et vidt mandat, men  legger premissene for hvordan avisen skal drives. Leserbrevspaltene står til disposisjon for alle som vil ytre seg om lokale forhold. Det er avgjørende at denne sikkerhetsventilen finnes, og intet ville glede mer enn om det lokale engasjementet tok seg opp og at dette ble gjenspeilet også i leserbrevspaltene.



For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE