ANNONSE

Opp og ned for bondekvinner

Bondekvinnelaget i Sokndal legges ned. Til våren er det slutt. Medlemsantallet i laget har gått nedover og det har ikke lykkes å rekruttere nye, yngre medlemmer. Alt til sin tid. Omtrent samtidig blir bondekvinnelaget i Bjerkreim fortjent hedret med kommunens kulturpris for sitt strålende engasjement og sin store aktivitet. Den ulike utviklingen for bondekvinnelagene i de to Dalane-kommunene forteller mye om utvikling og tilstand både i landbruket, i samfunnet generelt og i de to kommunene det gjelder. I Sokndal viser Gerd Johanne Berglyd i bondekvinnelaget blant annet til at bondekvinner ikke lenger "bare" er hjemmarbeidende. Nei, de er ute i andre yrker på linje med alle andre kvinner. De yngre bondekvinnene havner i samme tidsklemma som alle andre travle foreldre, og de har ikke anledning å delta på møter og aktiviteter på dagtid, den tida som passer best for de eldre medlemmene. Dermed stopper det opp. Det er vemodig. Vi tror også Berglyd har rett når hun påpeker at deres aktive, men ofte lite synlige innsats, vil bli savnet. Disse energiske bondekvinnene har stått på og ytt bistand og service til arrangementer, institusjoner og enkeltpersoner. I framtida må noen av deres oppgaver løses av andre, eller på andre måter. I Bjerkreim er det annerledes. Bjerkeim er landbrukskommunen framfor noen i Dalane. Der er det langt flere bønder, langt flere stor gardsbruk og en betydelig større og mer aktiv bondekultur. Da blir grunnlaget for fellesskapet i bondekvinnelaget større og bedre. I Bjerkreim har det vært mulig å rekruttere nye, yngre kvinner til laget. Dermed sikres kontinuiteten. Det er all grunn til å tro at de har det trivelig - og travelt - i laget i Bjerkreim. Uten forkleinelse for bondekvinnene i Sokndal må det sies at laget i Bjerkreim har svært dyktige ledere. Det er sjelden tilfeldig når lag og foreninger blomstrer. Det står som regel sterke, dyktige og offervillige overskuddsmennesker bak. Slik er det i Bjerkreim bondekvinnelag også. Olaug Nevland har ledet laget i ti år. Hun fortjener litt ekstra heder for sin innsats. Det er ingen selvfølge at Bjerkreim skal ha landets største bondekvinnelag. Laget er blitt en sterk kulturbærer i kommunen, med arrangementer, aktiviteter og støttetiltak som gjør bondekvinnene til verdige kulturprisvinnere. Vi lar oss imponere og slutter oss gjerne til gratulantene. Men i Sokndal er det ikke lenger grunnlag for å drive et aktivt bondekvinnelag. Sokndal er primært et gruve- og industrisamfunn. Selv om det finnes både store gardsbruk, og flinke bønder der, er ikke grunnlaget for landbruk det største og beste. Tvert om er det mange små, til dels svært små, bruk i kommunen, som ikke kan tjene som levegrunnlag for en moderne familie, og dermed ikke for bondekvinner heller. I Sokndal bør bondekvinnene og alle som har hatt nytte av laget, glede seg over det som har vært. Send gjerne en varm takk til de som har stått på, til egen og andres glede. De bondekvinnene i Sokndal som fortsatt ønsker å engasjere seg til beste for samfunnet, finner nok andre organisasjoner og andre saker å arbeide med.

Dette innholdet er kun for våre abonnenter

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE