ANNONSE

Over til det offentlige

Mens det i lang tid har vært attraktivt med jobber i det såkalt private næringsliv, vil vi nå oppleve at stillinger i det offentlige blir mer populære. Når økonomikrisa får herje litt med bedrifter og arbeidstakere, vil mange strømme til det som oppfattes som sikrere jobber i kommune, fylke og stat. Og med god grunn. Den kollektive hukommelsen er relativt kort. Få har de siste åra tenkt på tidligere økonomiske nedgangstider, da ansiennitet var en god ting og jobbsikkerhet var viktig. Vi har hatt en usedvanlig lang økonomisk oppgang, og tilgjengeligheten på interessante og godt betalte jobber har vært svært god. Nå opplever vi en økonomisk nedtur som er sterk og dramatisk. Mange arbeidstakere i Dalane får oppsigelser og permitteringer i disse dager, og dessverre er det grunn til å tro at det vil bli flere. De som vil klare seg best og kanskje veldig godt i tiden som kommer, er de som har sikre jobber og ikke for mye lån. Alt tyder på at rentenivået er på vei ned. Private lån kan bli billigere igjen. De som har stabil og brukbar inntekt, kan gå gode tider i møte. Det er ikke lenger sånn at en jobb i det offentlige alltid er en sikker jobb. Ansatte i Posten har merket det. Etaten har gått gjennom utallige omorganiseringer og nedbemanninger. Det kan bli flere. Andre etater er også kraftig endret, delvis som følge av teknologiutviklingen. Vi tenker blant annet på Skatteetaten, som er omlagt og - som så mye annet - sentralisert. Når arbeidsledigheten går opp, blir det mer travelt på Nav-kontorene. Det kan bli veldig travelt i tida framover. Nå kan det være godt å være lærer, barnehageansatt, kommuneingeniør, ja, til og med politi. Også innen helse og omsorg vil det være et stort og økende behov for arbeidskraft. Vi blir ikke forundret om Dalane-kommunene lettere greier å fylle sine ledige stillinger der det tidligere har vært vanskelig å skaffe personell med nødvendige kvalifikasjoner. Uttrykket "sikkert som banken" har også utspilt sin rolle. I det som må kalles gamle dager, var en jobb i bank og finans noe som kunne vare livet ut for den som ville. Slik er det ikke lenger. Finansinstitusjonene har blitt arbeidsplasser med store krav til salg og inntjening. Når pengene ikke lenger beveger seg like fort i samfunnsøkonomien, er det ikke uventet om også bankene må vri på kostnadsskrua i sine organisasjoner - igjen. Vi blir ikke overrasket om det skjer snart. Alt dette er ikke nødvendigvis negativt. Det er godt for alle om tjenestebehovet i det offentlige kan dekkes med enda flere dyktige ansatte. Dessuten kan noen og enhver ha nytte av å tenke over hvilke verdier som er av betydning. Muligens har samfunnet, og dermed mange av oss, blitt for materialistiske etter mange gode år. Dessverre har den økonomiske oppgangsperioden også ført til et kunstig høyt kostnadsnivå på mange områder, og enkelte har lånt - og lånt ut - penger over evne. Det kan komme til å straffe seg. Men som sagt, noe godt kan det komme ut av det. Offentlige arbeidsplasser og offentlig ansatte kan få en velfortjent oppvurdering.

Dette innholdet er kun for våre abonnenter

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE