På høy tid

Endelig er det gjort vedtak om fredning av Sogndalstrand. Fredag ble det satt sluttstrek for en prosess som til slutt ble pinlig for sentrale myndigheter. Miljøvernminister Knut Arild Hareide betegner området som et unikt kystmiljø. Ingen andre steder  i landet er sammenhengen mellom trehusbebyggelsen fra førindustriell  tid og byjordbruket i kulturlandskapet omkring intakt som her. Det gjør ladestedet til et kyst-tettsted av nasjonal verdi, sa Hareide.Og til tross for dette, så skulle det gå 11 år fra fredningsprosessen startet til vedtaket var fattet. Fredningsvedtaket er vel og bra, men det er nå jobben begynner. Ordfører Gudmund Holmen er bekymret for at kulturlandskapet vil gro igjen. Holmen ønsker at staten skal bidra med ekstra midler til å holde i hevd fredede områder. Det er ikke noe urimelig krav. Det drives ikke aktivt jordbruk i området, og da må en finne andre måter å pleie kulturlandskapet på. Stortingsrepresentant Siri Meling erkjenner at staten ikke har gjort nok  for å følge opp fredning av kulturminner. I den nye kulturminnemeldingen varsles det en dobling i bevilgningene. Det årlige beløpet kan snart bli på 350 millioner kroner. Da vil det kanskje bli midler til å skjøtte kulturlandskapet slik Holmen ber om. Og her bør Sogndalstrand ligge godt an. Det at området fremstår som livskraftig og godt vedlikeholdt, er nærmest på tross av sentrale myndigheter. Driftige enkeltpersoner har reddet Sogndalstrand mer enn noen andre.Det er derfor med en viss spenning vi ser at departementet vil forsøke et verdiskapningsprogram der ti pilotprosjekter skal få tilskudd og faglig støtte. Forutsetningen er at det skal være fokus på kystkultur. I så måte er det nesten umulig å komme forbi Sogndalstrand. Finnes det et sted der man med kystkultur som basis har maktet å få lønnsom vekst, så er det nettopp i Sogndalstrand. Så selv om det nok kommer til å bli hard konkurranse om å bli pilotkommune, bør man lokalt ha et fortrinn. Det er faktisk slik at Sogndalstrand er blitt et referanseprosjekt. Det fortjener å utvikles videre med hjelp av statlige bevilgninger.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE