På sosialen

Statistikken viser at det var færre sosialhjelpsmottakere i Eigersund i 2007 enn i 2006. Det er gledelig. Mest gledelig er det for dem som klarer seg uten å søke om økonomisk eller praktisk støtte fra kommunen. Likevel var det 291 personer som i fjor hadde behov for sosialhjelp fra Eigersund kommune. Det utgjør omkring 2,2 prosent av kommunens befolkning.Det er veldig positivt og veldig viktig at det er en kontinuerlig oppmerksomhet rundt dette. Erik Ludvigsen (Ap) tok saken opp i helse- og omsorgsutvalget i Eigersund, og det er positivt å registrere at utvalget ønsker å holde seg oppdatert om situasjonen og utviklingen. Like godt er det at administrasjonen i kommunen arbeider aktivt med utfordringene knyttet til sosialhjelp og fattigdom. Problemet er selvsagt stort for alle som må søke om hjelp, men vi er enige når levekårssjef Kåre Ingvar Helland understreker at barnefamiliene må få ekstra oppmerksomhet. Selv om økonomisk og materiell velstand på ingen måte er en garanti for lykke og trivsel, kan sosiale og økonomiske problemer være en stor belastning. For barna som er uskyldige i situasjonen, og som ikke har særlige muligheter for å gjøre noe med den, kan fattigdom og sosiale problemer sette varige, negative spor. Levekårssjefen har helt rett når han tar fatt i denne problemstillingen. Det kan dessuten virke stigmatiserende å motta sosialstøtte.Vi sier ofte at det går bra i Norge for tida. Det er populært å si at næringslivet "går så det griner". Ja, det er mye som går bra, men det er ikke alltid det hjelper de som sliter. Det kan hjelpe noen flere til å skaffe seg jobb, og det kan forhåpentligvis sette kommunene bedre i stand til å hjelpe de som trenger det. Den store aktiviteten kan også medføre utfordringer og problemer. Prisene stiger mer enn på lenge. Det samme gjør rentene. Boligprisene har steget voldsomt de siste få årene, betydelig mer enn den generelle prisstigningen. Det gjør boligmarkedet dyrere og vanskeligere for de som har lite. Når aktiviteten i det lokale næringslivet er rekordhøy, øker også behovet for leieboliger til arbeidstakere som er midlertidig i distriktet. Leieprisene stiger, og antall tilgjengelige boliger reduseres. Utfordringen blir gjerne størst for de som sliter fra før. Boligsituasjonen er viktig for alle, og det er helt nødvendig å finne tilfredsstillende løsninger for de som trenger støtte, og for kommunene som er pålagt å yte hjelpen. I en periode med stor aktivitet og materiell velstandsvekst for mange, kan vi risikere at forskjellene øker mellom de som har mye og de som har lite. Opplevelsen av å ha sosiale og økonomiske problemer kan da bli enda sterkere. Noen vil i større grad leve som fattige blant mange rike. Diskusjonen i Eigersund er selvsagt relevant for andre kommuner, også i Dalane. Oppmerksomheten på de sosiale utfordringene må være kontinuerlig. Det er viktig at arbeidet for likhetssamfunnet fortsetter på den måten at de som sliter i perioder, også får ta del i den generelle velstandsutviklingen. Flest mulig må bidra til at det arbeidet lykkes.Suksess i arbeidet med sosiale problemer vil først og fremst hjelpe de som trenger det, men fellesskapet tjener også på at det lykkes.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE