På tide med narkooffensiv

"Skjerper innsatsen mot narkotika" var tittelen på et oppslag i Dalane Tidende 12. januar i år. Da presenterte politiet sin statistikk for 2008. Antall narkotikaforbrytelser viste en klar nedgang. Det skyldtes dessverre ikke at bruken av narkotiske stoffer har gått ned. Heller ikke at politiet stort sett har kontroll på rusmiljøene i Dalane. Begge deler ville vært for naivt å tro på. Det kom også klart fram da politistasjonssjef Henry Tendenes la fram 2008-tallene. Tallene fortalte nemlig langt fra sannheten. Det innrømmet også politistasjonssjefen. Han var lite fornøyd med tallene. "De viser at vi ikke har vært aktive og dyktige nok. Vi har rett og slett ikke gjort jobben godt nok," var kommentaren fra Tendenes. Forklaringen var blant annet personalproblemer og mye utskifting i staben ved Eigersund politistasjon. Den måneder lange konflikten med de ansatte gjorde det svært vanskelig, for ikke å si umulig å få vaktlister til å gå opp og planlagte aksjoner gjennomført. Gjennomtrekken på personalsida gjorde også at mange av politibetjentene knapt nok ble skikkelig kjent med det distriktet de skulle arbeide: For skal man klare å gjennomføre et godt og effektivt politiarbeid i forhold til narkoproblematikken, er det ikke vanskelig å forstå at kjennskap til lokalmiljøet er en viktig forutsetning. Derfor var det vanskelig å gjennomføre spaningsarbeid og uroaksjoner slik politistasjonsledelsen hadde ambisjoner om. Samtidig var Tendenes offensiv. Strategien var helt klar. I år skulle arbeidet mot narkotikamiljøene prioriteres. Slik har det dessverre ikke blitt - i hvert fall ikke i første halvår. Målsettingen er på ingen måte nådd. Faktisk er antall saker enda færre enn de var på de seks første månedene i fjor! Også store deler av dette året har politiressursene vært begrenset som en følge av politikonflikten. Det har aktiviteten hos politiet vært preget av. Heldigvis kom partene til enighet før sommerferien. Det gjør forhåpentligvis sitt til at den lokale ordensmakta kan få gjennomført narkoarbeidet på en mye bedre og mer offensiv måte enn det som har vært tilfellet til nå i år. Det er en nødvendighet om politiet skal klare å holde kontroll på slike negative miljøer. Roper man "Ulv, ulv!", som politiet gjorde i januar, har det liten hensikt så lenge man ikke klarer å følge opp - uansett om årsakene er aldri så åpenbare. Distriktet er ikke større enn at politiet trolig har en rimelig god oversikt. Samtidig slår det motsatt vei. De som skor seg på salg av narkotika, vet å utnytte rusmisbrukerne. De kjenner også til den konflikten som har pågått i politiet det siste året. Derfor har de kunnet drive sin virksomhet noenlunde uforstyrret, uten særlig fare for å bli oppdaget. Med politikonflikten løst er håpet at det igjen blir vilje og ressurser nok til at politiet kan få gjennomført sine ambisjoner i forhold til narkoproblematikken. Tallene vi presenterer i avisa i dag, tyder på at det er mye forsømt arbeid å ta igjen. Derfor bør det ikke bare bli med snakket. Nå må også denne delen av politiets prioriteringer gi seg utslag på statistikkene.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE