På tide med ny aksjon

Politiet og Vegvesenet er i gang med sin «Sei ifrå!»-aksjon i Sør-Rogaland. Aksjonen startet på Jæren forrige helg. Lørdag var det stand på torvet i Egersund og kontrollposter på veistrekninger der man vet at det kjøres fort. Målet for aksjonen er å få redusert tallet på drepte og skadde i trafikken.Det er ikke tilfeldig at Jæren og Dalane er valgt. Faktisk er dette de eneste områdene på Vestlandet med økning i tallet på drepte og skadde i trafikken. Og siden ungdom er overrepresentert i det tallmaterialet man sitter inne med, er aksjonen naturlig nok rettet mot aldersgruppa 16-24 år.Aksjonen er todelt. Den ene delen går på å skape holdninger. Det er fornuftig nok. Lørdag kveld ble det delt ut informasjon til ungdom som oppholdt seg på torvet. Der ble de fortalt om farene ved å kjøre for fort. På den måten skal de unge påvirkes til å endre atferd i trafikken. De skal vite at de ikke bare setter eget liv i fare. Også andre som ferdes i trafikken, er utsatt når farten blir for stor. Samtidig er det viktig at passasjerer gir beskjed om føreren er for tung på gasspedalen. De skal motiveres til å våge å si ifra.Politiet og Statens vegvesen var også ute i felten og kontrollerte trafikken. Også det er helt på sin plass. Når vi hører om målinger som er foretatt i det siste, er det på tide med en ny verstingaksjon. I Eigersund ble det nylig registrert hastigheter på over 180 kilometer i timen! På den samme strekningen ville 60 bilførere mistet førerkortet, om det hadde vært en politikontroll. Slike tall er skremmende. Politiet kaller dette for råkjøring. Vi strekker oss enda lenger. Slike hastigheter kan bare betegnes som galmannskjøring.Målet må være å få luke slike bilførere ut av trafikken for kortere eller lengre tid. En liknende aksjon for et par år siden var svært vellykket, i så måte. Strategien var helt riktig å ta verstingene. Det er tross alt de som utgjør den største faren i trafikken. Derfor lot politiet, fornuftig nok, biler som bare var litt over lovlig hastighet, passere.Videre blir det viktig å holde trykket. For noen år siden hadde vi flere alvorlige ulykker på Krossmoveien. Mange brukte deler av strekningen, særlig Slettebø, som testbane. Flere tiltak ble iverksatt, inkludert informasjonskampanjer blant unge trafikanter. Nå er tydeligvis hastighetene på vei opp igjen. Derfor bør slike kampanjer - både de som går på ren informasjon og hastighetskontroller - komme med jevne mellomrom. Da bør mulighetene være god for at ulykkestallene kan bli redusert også i vår region. For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE