Parkering i sentrum

Egersund sentrum har mange fortrinn. Gratis parkering er et gode som mange tar for gitt. Nå inviteres det til debatt om temaet igjen. Rådmannen vil nemlig installere parkeringsautomater. Det skal fortsatt være gratis å parkere. Men slutter kommunestyret seg til forslaget, kan automatene være på plass neste år.De som benytter parkeringsplassene i sentrum må da trekke billett, slik at kontrollen med parkeringstiden blir enklere. Handelsstanden burde juble for forslaget. Sentrumsforeningen er ikke udelt begeistret og frykter at det snart blir innført parkeringsavgift.Det er et problem at mange bilister ikke respekterer tidsbegrensningene på parkering i sentrum. Politiet har ikke kapasitet til å følge opp. Det betyr i praksis at biler kan stå parkert på timesparkeringen hele dagen uten å få bot. Det er det for mange som benytter seg av. Og handelsstandens representanter burde være de første til å applaudere at det nå ryddes opp i mange års forsømmelse. Presset på parkeringsplassene kommer til å avta om reglene håndheves og det vil bli enklere for kundene å finne parkeringsplass.Svakheten med forslaget er at kommunalt ansatte skal ha hånd om kontrollansvaret innimellom andre oppgaver. Det er kanskje ikke den mest effektive måten å drive kontroll på. For skal omleggingen ha noen hensikt, er det helt avgjørende at kontrollen blir effektiv. Skal det bli orden på parkeringsproblemene, må bilistene risikere at de kan bli bøtlagt hver eneste dag, ikke bare de dagene kommunalt ansatte ikke har andre oppgaver.Problemene med langtidsparkering i sentrum har vart ved lenge. For en del år siden tilbød en privatperson seg, å rydde opp. Han ville jobbe gratis for Eigersund kommune mot at han fikk beholde bøtene. Den gang ble forslaget avvist. Nå har tanken modnet. Og heldigvis vil det bli kommunal drift i en eller annen form. Å ansette egne parkeringsvakter er en ryddig måte ordne opp i problemene på. Med bøter på 500 kroner vil kommunen få inntekter store nok til å drifte både vakt og automater.   For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE