Parkering til besvær

Det er uenighet om bygging av parkeringshus i Egersund sentrum. Uenigheten dreier seg både om hvor det skal bygges, hvem som skal få bygge og hvor mye det skal koste å få lov.Den aktuelle diskusjonen bekrefter først og fremst at parkeringsplasser vil være nøkkelen til utvikling eller stagnasjon i Egersund sentrum. Tilgang på parkeringsplasser er avgjørende for handel i sentrum. Uten tilstrekkelig mange parkeringsplasser vil ikke handelen i sentrum utvikle seg nok. Vi er makelig anlagte vesener. Vi ønsker å parkere der vi kan komme raskt inn, der det er kort vei å gå, der det er gratis og der det er liten avstand å bære varene. Parkering er også nødvendig for boliger. I et sentrum der det ikke er mulig å rive eksisterende bygg, og hvor det ikke er ledige tomtearealer, vil mulighet for parkering være det som begrenser videre boligbygging.Hvorvidt man ønsker flere boenheter, er at annet spørsmål, men interessen for å bo i sentrum er økende.I tillegg til handel, trenger andre næringsaktiviteter også parkering. Det enkleste eksempelet er hotelldrift. Et hotell uten parkeringsarealer vil ha problemer. Grand Hotell leier i dag parkeringsareal, men dette er litt vanskelig å komme til, og det kan bli solgt. Vi tror eiendommen skifter eier ganske snart. Andre former for næringsvirksomhet har også behov for parkering, både for de som skal arbeide der, men også for kunder og besøkende.Parkeringsp(a)lasser er altså blitt et knapt gode i Egersund. Derfor er det viktig og riktig at kommunens politiske og administrative ledelse engasjerer seg for å finne løsninger. Den aktuelle diskusjonen om framgangsmåte og pris må ikke få stoppe arbeidet med å finne løsninger. Helst flere løsninger.Vi oppfordrer derfor alle involverte til å arbeide aktivt og kreativt for å finne alternative løsninger og steder for parkering i Egersund sentrum. Vi tror det haster. Uten parkering stopper sentrum opp!At en av debattantene sammenlikner utfordringen med å spille Monopol, er kanskje ikke så unaturlig. Siste ord er ikke sagt.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE