Picrinsyre

I forrige uke ble det kjent at en ansatt i steinbruddet hos Ramsland Pukk AS på Gjermestad føler seg sjuk etter at en restbeholdning av picrinsyre fra universitetssjukehuset ble destruert der. Det gir grunn til enkelte refleksjoner. For de fleste av oss er picrinsyre et ukjent begrep og et ukjent stoff. Ved en enkel sjekk på internett kan det konstateres at picrinsyre i tørr form anses som et kraftig eksplosiv. I historiens løp har picrinsyre vært brukt som alternativ til krutt i militært materiell. Det virker derfor logisk at picrinsyre kan fjernes ved sprengning, for eksempel i et pukkverk. Vi forutsetter selvsagt at det skjer i betryggende former. Hvis det skal gjøres på denne måten, er det viktig at de som arbeider der picrinsyre skal sprenges, får tilstrekkelig informasjon om det som skal skje og hvilke sikkerhetsregler som skal gjelde. Vi synes også det virker underlig dersom eierne av pukkverket ikke var kjent med det arbeidet som skulle gjøres. God informasjon gir grunnlag for mindre usikkerhet og større trygghet for alle informerte. Hvis destruksjon ved sprengning av picrinsyre kan medføre fare for spredning av helseskadelige stoffer, bør det neppe skje på den måten vi oppfatter at det gjorde på Gjermestad. Vi vet ikke om det er tilfelle, men synes at de faktiske forhold bør gjennomgås og avklares. Når en sak som dette blir kjent, kan det også skape usikkerhet og frykt hos naboer, grunneiere og andre som ferdes i området nær pukkverket. Dessuten vil det bli stilt spørsmål om det er andre kjemikalier som destrueres på samme sted og på lignende måter. Forhåpentligvis vil det gå godt med personen som ble sjuk i pukkverket på Gjermestad. Hendelsen kan kanskje føre til at rutinene for håndtering og fjerning av farlige stoffer blir gjennomgått og, om nødvendig, forbedret. Dessuten håper vi at informasjon og åpenhet kan hindre unødig engstelse for alle parter.   Fornuftig Eigersundspolitikerne har besluttet at ny gangbru over jernbanen på Eie skal gis høyeste prioritet over sikringstiltak på riksveiene i Eigersund. Det virker fornuftig. Det er stor trafikk over dagens bru, og forholdene er vanskelige for myke trafikanter, gående, syklende og kanskje ekstra vanskelig for de som har rullestol, rullator eller barnevogn. Det er å håpe at en løsning kan være på plass om får år. Ideelt skulle vi gjerne sett en bedre samlet løsning for vei og trafikk i Eie-området. Vi tror de framtidige løsningene der, vil påvirke den videre utviklingen av Egersund som by. Hvis det skal skje en utbygging av de bynære områdene på og ved Eie, er det avgjørende at infrastrukturen legger til rette for det. Dessuten er Eie et utgangspunkt når, eller hvis, gjennomgående trafikk skal ledes utenom Egersund sentrum. Det er altså mange hensyn som bør tas når det framtidige nettet av veier og stier skal planlegges og opparbeides. I mellomtida får vi være fornøyde hvis det kan bli en tryggere ferdsel over jernbanen på Eie. Et klokt valg innenfor realistiske rammer.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE