Plan for et bedre sentrum

I morgen legges forslaget til ny sentrumsplan for Egersund fram for miljøutvalget. Prosjektgruppa, med plansjef Dag Kjetil Tonheim i spissen, har gjort en god jobb. Det er nemlig spennende og kreative innspill som skal testes på miljøpolitikerne i første omgang. Planen har uten tvil elementer i seg som vil være med og utvikle Egersund til en enda triveligere og ikke minst funksjonell by til glede for så vel fastboende som turister. Egersund har en flott trehusbebyggelse. Den har prosjektgruppa vært svært opptatt av å bevare. Ikke nok med det, får forslagsstillerne det som de vil, skal preget av trehusby bli enda tydeligere. Det gjelder ikke bare i den allerede eksisterende trehusbebyggelsen. Allerede ved innkjørselen til sentrum skal preget av betongklosser og asfalt dempes kraftig ned. I Egersund har bevaringstanken vært framtredende. Det er også grunnen til at byen fortsatt har store deler av trehusbebyggelsen intakt. Slik bør det være også i framtida. Men bevaring kan også være med og stoppe nødvendig utvikling. Det må ikke skje. Derfor åpnes det heldigvis for en kvartalsvis utbygging av næringsareal i og rundt gågata. Forretningsdrivende skal få utvikle sine eiendommer. Betingelsen er at de beholder fasadene. Det virker fornuftig. Gode eksempler på bygg i gågata som er utviklet på denne måten, er Fokus Bank og Glassmagasinet Øgrey. Tak over deler av gågata ble lansert for et par tiår siden. Værmessig kan det være ustabilt på våre kanter. Derfor så framsynte forretningsdrivende i sentrum for seg tak over gågata for å kunne beholde og utvikle handelen i sentrum. Med den sterke konkurransen fra nye varehus og handelssentra er en slik strategi kanskje enda viktigere i dag. I forslaget ligger det innspill om et torg med glasstak mellom Kirkegaten og Johan Feyers gate. Om en slik idé blir realisert, bør den kanskje omfatte en enda større del av gågateområdet. Vi har også sans for planene for området rundt kirka og Jernbanekaien. Torget skal utvides helt ned til Steinbrygga og Losen. Ved å flytte Strandgaten, vil man kunne åpne området på en ny måte. Det vil forhåpentligvis tilfredsstille Riksantikvaren og biskopen. De hadde innvendinger i forhold til avstanden mellom Byrommet og kirka. Nå kan den bli større. Dermed kan tilhengerne av ei storstue, når det er økonomisk mulig, kanskje få sin drøm oppfylt. En arena for større, sentrumsnære arrangement har vært savnet siden duken på Byteltet ble fjernet for siste gang. Samtidig vil det bli en naturlig, åpen plass, med utsikt over havna. Dette området gir mange muligheter for kulturaktiviteter og rekreasjon. Det har etter hvert blitt trangt om plassen i Julebyen. Om det er et ønske eller behov for å utvide antall boder og aktiviteter, legges det til rette for det i dette området. Nå gjelder det bare å ta ting i den rette rekkefølgen. Målet er å beholde og utvikle et levende sentrum. Forhåpentligvis stabiliserer snart økonomien seg, slik at lysten og muligheten til å investere vender tilbake. Den nye sentrumsplanen har uansett mange positive elementer i seg. Den bør virke som en motivasjonsfaktor for de som har ønske om og ser muligheter til å bidra til utviklingen av Egersund sentrum.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE