Politi på plass

Politiet i Dalane har vært underbemannet i lang tid. Ved oppsummeringen av fjoråret ble politistasjonssjef Henry Tendenes vag i uttalelsene når det gjaldt vakt, dekning og bemanning. Det har vært færre politibetjenter enn ønskelig i Dalane den siste tida.Den gode nyheten nå er at fire ledige stillinger fylles om kort tid. Da kommer fire unge, ferske politibetjenter inn i fast tjeneste ved Egersund politistasjon. Vi håper de får en positiv start på sin politikarriere i vårt distrikt. De som kommer, har i utgangspunktet ingen tilknytning til Dalane. Da kan det skje at de senere ønsker seg til andre tjenestesteder. Vi kan bare håpe at de trives godt og at de trolig får en variert og interessant tjeneste her. Kanskje finner de ut at det er en fin region å slå seg ned i. Vi skal heller ikke se bort fra at staute, gode politibetjenter kan finne en partner lokalt. Enkelte arbeidsgivere har spøkt med at et lokalt ekteskapsbyrå ville være god næringspolitikk. Det kan være vanskelig å holde på høyt kvalifisert arbeidskraft i distriktene, også gode politibetjenter. De som begynner i tjeneste nå, skal i alle fall vite at de er velkomne. Jobben med å finne partnere må de i hovedsak sørge for selv. Det kan kanskje være til nytte at politiet har så mange "kjenninger". Dalane har i perioder vært sammenlignet med Kardemomme by, altså at de fleste er gode og snille, og at det er lite kriminalitet. Det er i så fall veldig positivt. Vi tror at god politidekning virker forebyggende. Det er derfor grunn til å glede seg over at den lokale politistasjonen får den nødvendige bemanning og kan videreføre det gode arbeidet. Vi skal heller ikke tro at alt er såre vel i Dalane. Også her er det utfordringer med kriminalitet av ulikt slag. Det er et økende narkotikaproblem i Dalane. Vaktdekningen har vært mangelfull i perioder, og så sent som i fjor var det store saker i Dalane som krevde mye ressurser av det lokale politiet. Det kommer nok til å skje igjen. For liten bemanning kan være fatalt om noe alvorlig skulle skje. Dessuten skader det tilliten til politiet om de ikke greier å følge opp henvendelser og anmeldelser på en god måte. Vi skal ikke lenger enn til Flekkefjord og Lister-regionen for å se at svekket politidekning har skapt store problemer og store frustrasjoner. I Flekkefjord har det gitt grobunn for å danne borgervern, altså at privatpersoner tar loven i egne hender. Det er ingen god løsning. La oss håpe at Dalane-regionen slipper å komme i en liknende situasjon.Sentraliseringen som plager store deler av Norge, kan ikke løse alle utfordringer i politiet. Det må være tjenestemenn der menneskene bor, og der problemene oppstår. Først da kan politiet få utført sin oppgave i tråd med ønsker og behov. Vi er derfor glad for at Dalane om kort tid har tilstrekkelig bemanning til å løse sine viktige oppgaver. Vi setter også pris på de som har bidratt til å holde aktiviteten i gang i en lang periode med underdekning.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE