Polski - heldigvis

Det er for tida svært mange polakker i Dalane. De fleste er i arbeid ved Aker Solutions på Eigerøy. Bedriften er helt avhengig av å knytte til seg mange dyktige arbeidere i tillegg til sine egne fast ansatte. Bedriften, kommunen og regionen skal derfor være svært glade for at det finnes tilstrekkelig mange fagarbeidere som vil til Norge.Polen har lange tradisjoner innen mekanisk arbeid. De som er gamle nok, husker at verftsarbeiderne i Gdynia og Gdansk var sentrale i oppstanden som førte til politisk og sosial omveltning i Polen for drøyt 20 år siden. Men skipsbyggingen i Polen har gått kraftig tilbake. Det er ikke lenger bruk for like mange metallarbeidere. Dessuten er Polen blitt medlem av EU, og polakkene har, i motsetning til tidligere, anledning til å reise til andre land for å arbeide. Og det gjør de – i store antall. Utenom den mekaniske industrien vet vi at det er mange polske bussjåfører og bygningsarbeidere i Rogaland. Noen av dem er etablert i Dalane.Mens bussjåførene som oftest kan få fast ansettelse, er fagarbeiderne ved Aker inne på midlertidige kontrakter. Det innebærer at de fleste av dem ikke flytter hit og etablerer seg med familie – i alle fall ikke i første omgang. Når de likevel kommer hit i så store antall, er det grunn til å tro at noen av dem blir værende. Det kan tenkes at de får fast jobb og kan hente familien fra Polen, eller at noen finner en partner i vårt distrikt og derfor ønsker å bli værende. Alle de polske arbeiderne representerer en svært viktig ressurs for vår regionen i en periode der det er mangel på kvalifisert arbeidskraft.Polakkene kommer selvsagt hit av eget ønske. De trenger arbeid, eller de synes at det er attraktivt å være her. For en polakk er de norske lønningene fortsatt høye. De gir god kjøpekraft i hjemlandet. Når mange av dem i tillegg har muligheter til å få del i de norske sosiale ordningene, kan arbeid i velordnede bedrifter bli svært attraktivt – heldigvis for oss. De mange utenlandske arbeiderne skaper stor aktivitet på de lokale NAV-kontorene. Det kan være krevende for utlendinger å orientere seg om plikter og rettigheter i et fremmed land, ofte med begrensede språkkunnskaper.Det er grunn til å gi ros til de arbeidsgiverne som arbeider hardt og systematisk med å integrere sine utenlandske arbeidere i bedriften og i lokalsamfunnet. Aker Solutions har for lengst tatt konsekvensen av at de har så mange utlendinger, derav svært mange polakker. Internt må informasjon av mange slag gjøres tilgjengelig på arbeidernes eget språk, men i tillegg ønsker bedriften å bidra til at tilværelsen for gjestearbeiderne blir best mulig. For at disse skal ha et positivt tilbud og være i stand til å gjøre en god jobb, må bedriften også bidra med aktiviteter utenom arbeidstida. Det gjelder selvsagt boforholdene, men berører også forhold som aktiviteter, underholdning og menighetsliv. At en bedrift spiller sammen med lokale menigheter og bidrar til katolske gudstjenester, er ingen selvfølgelighet. Vi håper de polske arbeiderne – og alle andre utenlandske arbeidere – opplever det positivt å være her, og at de ønsker å komme tilbake når det er aktuelt.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE