Press på landbruket

Det er usikkert om de såkalte WTO-forhandlingene vil føre fram i denne runden. De siste årene er det gjort mange forsøk på å oppdatere det omfattende avtaleverket dette gjelder. Det er landbruket og bøndenes organisasjoner som vil være mest tilfreds dersom det ikke lykkes å komme fram til enighet. De frykter at en ny WTO-avtale skal gi økt import av landbruksvarer og utgjøre en trussel for deler av det norske landbruket. Bokstavene WTO står for World Trade Organization som betyr verdens handelsorganisasjon. De avtalene som etableres i WTO, regulerer handel og tollsatser mellom nasjonene. Det gjelder tollsatser og handelsregler for ulike varer og varegrupper, inkludert landbruksprodukter. Det som gjør landbruksproduktene spesielle i denne sammenheng, er at mange land har innført toll på import av landbruksprodukter for å beskytte produsentene i sitt eget land. Dessuten er landbruket i de fleste land subsidiert i varierende grad og omfang. Endring i tollsatser og subsidier kan derfor føre til store endringer i bransjen, ikke bare i Norge. Derfor er det ikke bare norske bønder som uttrykker motstand og skepsis til forhandlingene som pågår i WTO. Det samme skjer i andre land, for eksempel Irland, Frankrike og Italia som er store landbruksnasjoner med sterke bondeorganisasjoner. Når Dalane-bønder reiser til Oslo for å markere sin skepsis til de pågående WTO-forhandlingene, er de i godt selskap.Dersom det lykkes å bli enige om en ny WTO-avtale etter sju års forhandlinger, vil det nok påvirke landbruket og de norske bøndene. Det er ikke sikkert det blir så negativt som organisasjonene i landbruket frykter. I en verden med økende befolkning og behov for mat fra nærmiljøet, tror vi det er plass til et bærekraftig norsk landbruk. Men omstillinger av forskjellig slag blir nok nødvendig. Men så har da norske bønder vist at de er omstillingsdyktige. WTO dreier seg om mye mer enn landbruksprodukter. Norge kan ikke bare basere sin holdning til forhandlingene på landbrukets behov og krav. Norge er for eksempel en stormakt når det gjelder fisk, både fra oppdrett og fangst. I den sammenheng har landet behov for å nå utenlandske markeder med varene. Det produseres store volumer av fisk for eksport i Norge. Det er virksomheter som sysselsetter mange mennesker, også i Dalane. Mange andre næringer er også avhengige av at det er enkle og forutsigbare forhold på eksport- og importmarkedene.Det er lett å se at WTO kan ha både fordeler og utfordringer for næringene i Dalane. For vanlige mennesker er det vanskelig å sette seg inn i hva WTO og forhandlingene der betyr for egen jobb og egen hverdag. Men at verdenshandelen kan foregå uten for store hindringer og begrensninger, er viktig for de fleste. Vi skal heller ikke glemme gamle dagers trusler om at handelsboikott kunne gjøre det vanskelig for Norge. Som et lite land har vi nytte av velregulerte handelsordninger. Gode handelsavtaler gir oss også et bredere vareutvalg her hjemme. Den som vil reflektere litt over betydningen av internasjonal varehandel, kan ta en titt i sin egen dagligvarebutikk. Man kan bare ta en tur rundt fruktdisken for å se at store deler av verden er representert i vår daglige husholdning. Det setter de fleste pris på.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE