Presteskifter

Det er tid for noen skifter blant prestene i Dalane. Sokneprest i Lund menighet, Fred Lyder Klungland, går over i stilling som seniorprest i Dalane. Knut Svenning overtar stillingen som sokneprest i Lund. Den norske kirke i Dalane får snart ny leder. Prost Inge Bjørn Rossavik forlater prostiet. Han flytter til Sandnes. Også han skal være seniorprest ett års tid før han går av med pensjon. At to av regionens fremste prester blir seniorprester, indikerer at Den norske kirke har en aktiv og god seniorpolitikk. Fredag ble det bestemt i statsråd at Kåre Mjølhus blir ny prost i Dalane. Det blir et gledelig gjensyn for mange. Mjølhus ble en folkekjær prest og var sentral i starten og utviklingen av Eigerøy menighet i Eigersund. Han flyttet for et par år siden til Sørlandet der han har sin opprinnelse, men har erkjent at Eigersund og Dalane er blitt en like viktig hjemmehavn for ham og familien. Nå går han inn som leder i Dalane prosti. I helga som var ble det holdt avskjedsgudstjeneste for Inge Bjørn Rossavik som har tjenestegjort i Dalane i over 18 år. Biskop Ernst Baasland deltok i gudstjenesten. Både Rossavik og Baasland er fotballinteresserte, så det er ikke umulig at de vil treffes ved Viking stadion i Stavanger fra tid til annen. Der er biskopen fast og ivrig gjest. Hvem de to holdt med i gårsdagens finale i fotball-EM er i skrivende stund uvisst. Vi håper de fikk anledning til å se kampen. Mens stillingen som sokneprest i Lund er besatt, tok det mye lenger tid å få den nye prosten utpekt. Vi kjenner ikke årsaken til det. Kanskje skyldtes det bare at departementet ikke hadde tid til å ferdigbehandle ansettelsessaken raskere. Muligens skyldtes det vanskelige avveininger og at støtten var fordelt de sju kandidatene som søkte stillingen. Kanskje har det vært en tautrekking mellom de som ønsker en konservativ prost og de som ønsker mer radikale krefter i den viktige stillingen.Inge Bjørn Rossavik har ikke lagt skjul på at han hører til den konservative siden i Den norske kirken. Vi tror at han og biskopen har kommet vel overens i mange saker, og det har neppe vært de store kontroversene mellom de to hyggelige teologene.Mange har ventet utålmodig på utnevning av ny prost i Dalane, også de som søkte på stillingen. Det er selvsagt forventning og spenning knyttet til lederskiftet i prostiet. Det er lenge siden menighetsrådene ble bedt om å komme med sine innstillinger. At noen menighetsråd valgte å holde innstillingen hemmelig, framstår som litt underlig, særlig overfor egne medlemmer. Menighetene som sliter med liten oppslutning i forbindelse med valg, bør etter vårt syn arbeide for bedre informasjon og åpnere kontakt med sine medlemmer.Vi tror den nye prosten ville blitt godt mottatt, uansett hvem som fikk stillingen. Nå er Kåre Mjølhus tilsatt. Vi slutter oss til gratulantene og ønsker den blide presten - unnskyld, prosten - velkommen hjem!For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE