Ranet av sine egne?

Oddvar Hølland er hovedtillitsvalgt ved Aker Kværner Egersund. Han mener at den viktigste kampen dette tiåret kjempes nå; kampen for å få beholde dagens ordning for tidligpensjon (AFP). Hølland har ganske riktig forstått at det politiske forliket som nå er gjort på Stortinget, vil gi de fleste av hans medlemmer betydelig dårligere pensjonsvilkår i framtida, enn det de har i dag.Ett av argumentene som Hølland og hans kampfeller bruker, er at stortingspolitikerne som tar beslutningen, ikke er villige til å revurdere sin egen, svært gode pensjonsordning. De mener fortsatt at 12 års opptjeningstid er nok for dem, og at de må ha full regulering i samsvar med stortingspolitikernes løpende lønnsutvikling. George Orwells utsagn fra boka Animal Farm gjelder fortsatt: «Alle er like, men noen er likere enn andre». Norge er ikke noe unntak i så måte. Hølland skal selvsagt kjempe for sine medlemmers rettigheter. Ingen er i tvil om at han har satt seg godt inn i denne saken, og at han kjemper en ærlig og oppriktig kamp for noe han tror på, og som han mener er viktig. Han kjemper likevel mot sine egne. Vi har en flertallsregjering der Arbeiderpartiet (Ap) og SV er med. De står bak det forliket som er gjort på Stortinget. LO har sine egne sentrale tillitsvalgte i de innerste sirkler i Ap og i SV. De kjemper åpenbart ikke for de synspunkter som framføres av de lokale tillitsvalgte. De var heller ikke villige til å komme til Egersund i forbindelse med streiken og demonstrasjonen.Nå er det slik at Høllands medlemmer i mange år har hatt en fordel som ikke alle har hatt. Mange arbeidere, også «slitere», har ikke vært med i AFP-ordningen; heller ikke de som har stått utenfor arbeidslivet og som ikke allerede mottar trygd. Dersom fagforeningene skal få gjennomslag for gode forbedringer av Stortingets vedtak, må de også bidra til at de skal omfatte alle. Da må også finansieringen av framtidas ordninger drøftes. Det er ikke nok å si at «Norge er et rikt land». Noen av kampropene må kanskje dempes for å få det til. For eksempel bør begrepet «privatisering» nyanseres noe. Den eksisterende AFP-ordningen er delvis «privat». Riktignok har myndighetene spilt en avgjørende rolle, både i finansiering og i tilpasning av regelverk, men arbeidsgiverne, de «private» bedriftene, har også betalt en stor del av kostnadene. Det er et paradoks at mange av de som jobber i «private» bedrifter, ikke har tro på «privatisering». Eller kanskje de mener at Staten også burde kjøpe, eller nasjonalisere, all industri? Ikke vet vi.Vi oppfordrer Hølland og andre til å fortsette arbeidet og kampen for gode, verdige pensjonsordninger. Det er usannsynlig at det politiske forliket på Stortinget vil bli endret. Derfor må arbeidet framover konsentreres om hva som kan oppnås av tilpasninger eller tilleggsordninger. Det må tas som utgangspunkt at batteriene er tatt ut av høreapparatene på Stortinget.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE