Redd barna!

I den senere tid er det kommet fram at det er store utfordringer for barnevernet i Eigersund. Det er beklagelig. Vi håper og tror at kommunen er seg sitt ansvar bevisst og klarer å forbedre barnevernsarbeidet i løpet av kort tid. Også Bjerkreim kommune kom dårlig ut i den statistikken som nylig ble presentert. Den viser andelen av barnevernssaker som ikke behandles innenfor de tidsfrister som fastsettes i loven. Sokndal kom bedre ut, og Lund hadde ikke overtredelser av dette slaget i det hele tatt. Hvis statistikken viser at barnevernet i økende grad sliter med å behandle sakene, så er det også slik at flere barn sliter uten å få tilstrekkelig hjelp. Konkret betyr det at en del barn i Eigersund ikke får hjelp mens de lider under omsorgssvikt fra foreldre som ikke klarer å ta seg av dem. Det kan være flere årsaker til det; sykdom, rusproblemer eller sosiale problemer. I noen tilfeller er problemene midlertidige, i andre tilfeller langvarige eller kroniske. Uansett kan det være fatalt om barna må vente for lenge på hjelp.Vi vet at enkelte som blir utsatt for omsorgssvikt i barndommen, selv kan få vansker med å bli gode omsorgspersoner i voksen alder. Det er ikke bare vanskelig og trist for de som rammes; det er også dyrt for samfunnet. Et godt og effektivt barnevern vil derfor også være en god forebyggende investering for samfunnet, i dette tilfellet kommunen.Det indikeres fra kommunalt hold at det er en økning i antall barnevernssaker. Det gir grunn til bekymring. Det kan være forhold i vårt moderne samfunn som gjør at flere får problemer. Det kan være nyttig å forstå hva som utløser dette. Det er viktig å hjelpe de som trenger det, men det er også viktig å undersøke hva som forårsaker økningen av denne typen problemer. Først da vil det være mulig å gjøre noe med årsaken. Vi tror det er flere og sammensatte årsaker til det som skjer. Det kan være farlig å mene for mye på et svakt faglig grunnlag, men vi vil likevel peke på en del trekk i samfunnsutviklingen som kan være medvirkende til økte problemer.Økt materiell velstand fører også til flere små husholdninger. Det gir mindre samhold mellom generasjoner og en viss normoppløsning. Storfamilien får i mange tilfeller ikke samme funksjon som støtte i vanskelige situasjoner. Økt tilgang på rusmidler, medisiner og narkotiske stoffer skaper mange problemer. Psykiske problemer kan også være vanskelig, og i noen tilfeller glir rus- og psykiatriproblemer over i hverandre. Barn i slike forhold kan bli taperne. Det finnes ikke enkle analyser og heller ikke enkle svar på disse alvorlige og viktige utfordringene. I første omgang er det viktig at de barna som trenger hjelp av barnevernet, får det så hurtig som mulig. Dette er dessverre en evig og krevende oppgave.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE