Regionnavn

Det pågår en diskusjon om hvilket – eller hvilke – navn som skal brukes når reislivsnæringen skal lokke turister til vår del av fylket. Det er fornuftig at aktører fra politikk og næring i Dalane setter seg sammen og diskuterer saken. Det problematiske er at det ikke synes å være grunnlag for enighet i saken. Det finnes ikke én betegnelse, eller ett navn, som vekker begeistring hos samtlige berørte. Splittelsen er stor og skadelig for et lite og sårbart samarbeidsmiljø innen reiselivsnæringen.I Sokndal, og særlig på Sogndalstrand, kan de med god grunn vise til at de har lykkes uten å bruke Egersund-navnet i markedsføringen. Sokndal har også flere av de største turistattraksjonene i Dalane, blant annet Jøssingfjord med husene under Helleren, Sogndalstrand, Blåfjell, Ruggesteinen og Strandaspelet. Hvis sokndølene ikke ser seg tjent med å bruke navnet Egersund i markedsføringen, vil de neppe gjøre det - ennå.Tilsvarende kan det bli i andre deler av regionen. Hvis reiselivsnæringen i Eigersund ikke tror på merkenavnet Dalane, vil de trolig bruke noe annet. Dermed kan vi få en situasjon der det ikke lykkes å samle de svært begrensede ressursene som brukes på å markedsføre Dalane som turistmål. Det vil være dumt.Diskusjonen som føres, synes å blande følelser og fakta. Ikke alle gir uttrykk for en klar målsetting med navnevalget. Hva er målet, og hvem skal budskapet nå fram til? Uten å vite hvor man skal, er det svært vanskelig å komme fram til rett sted.Dersom arbeidet med Magma Geopark lykkes, og det håper vi, så vil den ha en utstrekning utover Dalanes grenser. Vi vet heller ikke hvor de administrative kommune- og regiongrensene vil gå i framtida. Framtidige grenser og navnevalg kan også ha betydning for hva som er hensiktsmessig å markedsføre.Det som imidlertid bør være kjent, er at det krever lang tid, mye ressurser og et grundig og planmessig arbeid å bygge opp en sterk merkevare. Hvis ressursene spres på flere merker, i denne sammenheng stedsnavn, vil sjansene for å lykkes bli tilsvarende mindre. Vi frykter at tenkingen blir for puslete her, og at lokalpatriotisme legges til grunn for noen av de synspunkter som framføres. De aller fleste har hørt om Elverum, men har mange tenkt å reise til Elverum-regionen på ferie i år? Svært få har hørt om Thanetregionen i England. Også den grenser til Nordsjøen, og den har en langt større befolkning enn Dalane. Trolig har ingen av disse regionene satset på å nå fram til turister fra Dalaneregionen, men de har trolig stilt seg det avgjørende spørsmålet: Hvem er det vi ønsker å invitere? Et annet poeng i den langsiktige tenkingen er at navnet i seg selv skal være lett å kommunisere. Velkommen til Sogndalstrand i Dalane og Egersund i Eigersund!For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE