Riktig prioritering

Stavtjørn skisenter kan rykke fram i køen over anlegg i Bjerkreim som søker spillemidler. Det er i hvert fall anbefalingen fra arbeidsgruppa som har arbeidet med handlingsprogrammet for idretts- og fritidsanlegg. For at Stavtjørn fortsatt skal framstå som et attraktivt utfartsområde på vinterstid, bør det gjøres investeringer i så vel snøkanoner som utbedring av løypetraseen i alpinbakken.Det virker som en riktig prioritering arbeidsgruppa går inn for. Særlig er det viktig å få på plass anlegget som skal produsere kunstsnø. Det vil være med på å sikre en lenger sesong og også muligheten for bedre inntjening for skisenteret. Med de usikre vinterforholdene vi har i vår del av landet, er snøkanoner en helt nødvendig investering. Og dersom politikerne i LMT-utvalget er enig, er det et viktig og motiverende signal overfor eierne av skisenteret. Selv om vi her snakker om investeringer på et flertalls millioner, vil to ganger 700.000 kroner, som er maks beløp det kan søkes om, være et godt bidrag.Det er ikke bare Stavtjørn skisenter som bør være opptatt av å trekke ski- og hyttefolket til heis. Stavtjørn har et fortrinn framfor Sirdal, som kan og bør utnyttes. Vi tenker selvsagt på avstanden til Nord-Jæren. Derfor er en oppgradering av skisenteret, med bedre løyper og mer stabile snøforhold, viktig også for de som går med planer om utbygging av hytter i området. I neste omgang vil så vel dags- som hytteturistene legge igjen noen kroner i lokale forretninger.Hva så med idrettsanlegget på Vikeså? Det hersker ingen tvil om at det er behov for en utbedring og oppgradering av selve stadionområdet. Her venter imidlertid arbeidsgruppa på ei tilbakemelding fra idrettslaget på hvilke tiltak som bør settes i verk.For å møte dagens krav, bør også Bjerkreim snart få sin egen kunstgrasbane. Fotballgruppa i BIL bør få fortgang i arbeidet med å få plassert banen, som vil bli et rett supplement til hovedbanen på Vikeså. Samtidig gir en slik bane både bedre forhold, totalt sett, og ikke minst utvidete bruksmuligheter i forhold til en grusbane. Med de skiftende værforholdene vi har i Dalane, kan grusbanene være både farlige og tilnærmet ubrukelige i deler av vinterhalvåret. Derfor bør plasseringen av et slikt anlegg komme på plass så fort som mulig, helst i tilknytning til eksisterende stadion. Og når Stavtjørn og VM-hallen har fått sine midler, er det kunstgrasbanen sin tur til å bli prioritert.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE