ANNONSE

Riktig strategi

Antall narkotikasaker hos politiet i Dalane har gått kraftig ned de siste to åra. Faktisk snakker vi om bortimot en halvering fra 2006 til i fjor. Nedgangen skyldes dessverre ikke at bruk og salg av narkotiske stoffer i vår region er redusert. Det er også politiet fullt klar over. Da statistikken for fjoråret ble lagt fram, innrømmet politistasjonssjef Henry Tendenes at politiet ikke har arbeidet godt nok på dette feltet. I et år preget av knappe ressurser, utskifting i staben og mange sjuke politifolk, har tydeligvis ikke jakten på lokale narkotikamiljøer vært en prioritert oppgave. For det er ikke tvil om det også i Dalane er i ferd med å bygge seg opp slike miljøer. Det er ikke bra om disse får utvikle seg i fred, uten særlig innblanding fra politiets side. Slik blir det forhåpentligvis ikke. Politiet har liten grunn til å være fornøyd med de tallene som ble lagt fram. Derfor signaliserte politistasjonssjefen da årsoppgjøret ble presentert at narkotikasaker blir et prioritert område framover. Det er en fornuftig og viktig strategi. Skal politiet holde noenlunde kontroll over de miljøene som finnes, er det viktig med et synlig og aktivt politi. Det viser seg at uroaksjoner er både effektive og ikke minst forebyggende. Dalane er ikke et større politidistrikt enn at det skal være mulig å ha en rimelig god oversikt over aktiviteten også på dette feltet. Men det fordrer at politiet har ressurser og vilje fra ledelsen til å foreta de prioriteringene som er nødvendige. Muligheten for å bli oppdaget og straffet kan være en viktig faktor for - i det minste - å få en viss kontroll over slike uønskede miljøer. Samtidig er det viktig med holdningsskapende arbeid. Også her har politiet en oppgave med å gå ut til skoler og andre ungdomsmiljøer og forklare hva bruk av narkotiske stoffer kan føre med seg. Det ligger i de unges natur å søke spenning og å prøve seg fram - også på dette området. Derfor må de unge bevisstgjøres på hvilke konsekvenser det kan få om de blir tatt. Da tenker vi ikke nødvendigvis bare på de mest tragiske følgene. Men en narkodom, uavhengig av alvorsgrad, kan få betydning når man blir innhentet av voksenlivet og en gang i framtida skal søke jobb, eksempelvis. Men dette handler ikke bare om politiet og deres arbeid. Samtidig er det foreldre og foresattes oppgave å informere og advare sine håpefulle mot å starte selv med de mildeste formene for narkotika. I det hele er det viktig å være gode rollemodeller også når det gjelder andre rusmidler og eventuelle fristelser som ligger litt utenfor lover, regler og akseptabel atferd. Statistikken viser ellers at Dalane fortsatt er en forholdsvis fredelig region. La oss håpe at noe skyldes godt politiarbeid, tross de problemene ledelsen måtte ha å slite med. Men vi er også litt redd for at enkelte lar være å melde fra om mindre forhold rett og slett fordi de ikke regner med at politiet har kapasitet eller tar forholdet nok på alvor. Det er i tilfelle ei negativ utvikling som har med publikums tillit til politiet å gjøre. For det er ikke tvil om at den tilliten i forbindelse med aksjonene i fjor, var i ferd med å bli litt "frynsete", i det minste.

Dette innholdet er kun for våre abonnenter

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE