Risikosport langs E39

E39 mellom Krossmoen og Skjærpe er svært trafikkfarlig. Som stamvei er trafikken naturlig nok stor. Selv om det er 60-sone på strekningen, kan det i perioder være direkte livsfarlig for gående og syklende å ferdes langs veien. Det gjelder særlig når tunge vogntog durer forbi. Og de er det en del av i løpet av en dag. Når to store kjøretøy passerer hverandre, er det ikke særlig klaring mot autovernet på deler av veistrekningen.Derfor er det ikke vanskelig å forstå ønsket om gang- og sykkelsti. Mange frykter at det snart kan skje ei alvorlig ulykke. Nå tar de riktignok sine forholdsregler. Selv om det ikke dreier seg om mer enn et par kilometer mellom Krossmoen og Helleland sentrum, er bil eneste sikre alternativ til aktiviteter på skolen og Idrettsplassen. Helleland kirke ligger også på strekningen. Barnekoret har på grunn av trafikksikkerheten klokelig nok flyttet sine øvelser fra kirka.Alf Espeland driver gardsbruk langs strekningen. Han har forsøkt å jage dyra over E39. Det har han måttet gi opp. Med bortimot 5.000 kjøretøy i løpet av et døgn er det vanskelig å stoppe trafikken tilstrekkelig lenge til å få bølingen trygt over. Vegvesenet forsøkte med lyssignal, men det passet forståelig nok travle bilister og transportfirmaer dårlig. Melkeprodusenten på prestegården ønsker selvsagt å kunne utnytte beitemarkene sine på en rasjonell og fornuftig måte, men innser at det er vanskelig med dagens løsning. Derfor har han tilbudt seg å avstå grunn til en gang- og sykkelvei mot at det blir laget en undergang slik at han kan frakte kreaturene trygt over veien, uten at det skaper trafikkfarlige situasjoner eller frustrasjoner hos de som ferdes langs E39.Dette er et tilbud veimyndighetene og Eigersund kommune bør vurdere. Dessverre er ikke gang- og sykkelsti mellom Krossmoen og Skjærpe med i transportplanene framover fordi det planlegges en ny E39-trasé gjennom Helleland. Den ligger imidlertid så langt fram i tid at myke trafikanter vil kunne bruke gang- og sykkelstien i minst én generasjon framover. Og om kommunen og Statens vegvesen ser mot den såkalte Hå-modellen, bør det heller ikke bli et prosjekt med urealistisk høye kostnader. Et samspill mellom kommunen, vegvesenet, grunneiere og bønder kan bli en god løsning. Espeland har allerede sagt seg villig til å gi fra seg grunn. Om driftige bønder i bygda stiller på dugnad med maskiner og arbeidskraft for å bedre trafikksikkerheten, bør også det offentlige kunne finne de nødvendige midlene på sine budsjetter. På den måten kan det kanskje bli en snarlig slutt på de risikosporten som nå drives langs E39.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE