Så kom Roald

Vi har tidligere oppfordret politikerne i Dalane til å ha tett og god kontakt med fylkespolitikerne, og i første rekke fylkesordfører Roald Bergsaker. Fylkesordføreren for sin del, reagerte raskt på oppfordringen og har siden vært i Dalane ved flere anledninger. Så vidt vi kan observere, har han vært tilgjengelig og velvillig. Det såkalte ordførerutvalget som har arbeidet for å forbedre og sikre E39, har nådd fram med en del av sine viktige saker. Etter at fylkesordføreren møtte ordførerne på Vikeså i november har mye skjedd på kort tid. Etter å ha satt seg inn i sakene foreslo Bergsaker selv for fylkestinget at Rogaland fylkeskommune skal ta initiativ til å få krabbefelt i Vikesåbakkene og Skjebadalen på Helleland innen 2009. I tillegg er det meningen å lage ny jernbanebru på Helleland. Det gjenstår en del arbeid for å sikre at disse prosjektene kan realiseres. Kommunene må trolig bidra med midler til planleggingen av det arbeidet som skal gjøres. Når det nå er et enstemmig, positivt vedtak i fylkestinget, håper vi det lar seg gjøre å finansiere det lokale, kommunale bidraget. Ordførerutvalget har arbeidet i lang tid for utbedring av E39 i vårt område. De fortjener ros for det arbeidet som er gjort. Denne saken viser at samarbeid virker. Her, som i mange andre sammenhenger, gir samarbeid økt styrke. Vi tror ikke at de mange alvorlige ulykkene på veiene i Dalane har vært avgjørende for konklusjonen, men det har nok økt oppmerksomheten om behovet for tryggere, bedre veier. Neste høst blir det minst tre nye ordførere i Dalane, og det blir ny fylkesordfører i Rogaland. Vi vil derfor allerede nå oppfordre alle ordførerkandidater, og andre kommunestyrekandidater, til å satse på et godt og tett samarbeid med politikerne på fylkesnivå. I denne omgang er det grunnlag for en honnør til fylkesordføreren. Han har vist sine pragmatiske evner til å finne løsninger når det er et realistisk grunnlag for å få det til. Takk!  Sykepleier-utdanningUniversitetet i Stavanger (UiS) vil ikke starte utdanning av et nytt kull sykepleiere i Dalane. Her er det noe som skurrer. Det er ennå et betydelig behov for kvalifiserte sykepleiere, og den desentraliserte modellen har vist seg nyttig for å rekruttere lokale kandidater til utdanningen og til yrket. Dalane har gått i bresjen for å etablere gode modeller for desentralisert utdanning. Vi er skuffet og forundret over at UiS ikke får det til. Eller ønsker ikke universitet at skal være desentralisert utdanning?Kanskje vi trenger et nytt «ordførerutvalg»?For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE