Samarbeid viktigst

Onsdag og torsdag denne uken har det vært to viktige møter for næringslivet i Dalane. Onsdag kveld møttes mer enn 40 bedriftsledere for å diskutere den videre framdriften i arbeidet med å etablere bedre næringslivssamarbeid i Dalane. Møtet fant sted i kantina til Aker Egersund, og konklusjonene til styringsgruppen var at Dalane knytter seg til Næringsforeningen i Stavangerregionen (NIS). Torsdag morgen møttes omtrent like mange bedriftsledere til frokostmøte på Grand Hotell i Egersund for å høre på fremleggelsen av konjunkturbarometeret for Rogaland. Konklusjonen onsdag kveld var at Dalane er best tjent med å knytte seg sterkt opp mot nettverket til NIS, for å øke muligheten til å få gjennomslag. Samarbeid er å foretrekke foran alenegang. Dagen etter slås det fast at olje- og gassnæringen er en så dominerende faktor i Rogaland at bransjens utvikling skaper ringvirkninger for de aller fleste. Begge steder var det fullt av påminnelser om at verden blir stadig mindre, og at vi alle lever i et skjebnefellesskap. Derfor bør det bli stadig sterkere fokus på samarbeid og nettverksarbeid. Det er i samarbeid med andre aktører at de gode løsningene ofte finnes. Eksempelvis bør det satses på å etablere en teknologiklynge i Dalane og Nord-Jæren innenfor energieffektivisering og fornybar energi. Men det forutsetter at man får til en god delekultur. Bedriftene og kommunetoppene må være så rause at vi kan stå på skuldrene til hverandre. Derfor er det påfallende at det ikke dukket opp en eneste Lund-representant, verken fra næringsliv eller kommunen, til de to møtene denne uken. I stedet for å søke isolasjon i påvente av et framtidig ekteskap med Flekkefjord, burde Lund søke alle de muligheter som finnes, både for samarbeid og informasjon. Det eneste som er sikkert, er at resultater ikke skaper seg selv. Hele 14 bedrifter valgte å melde seg inn i Næringsforeningen i Stavangerregionen etter informasjonsmøtet på Aker Egersund onsdag kveld. Etter møtet er det dermed rundt 30 bedrifter i Dalane som er medlemmer. Vi har tidligere tatt til orde på lederplass for at Dalane trenger en egen person, en egen Dalane-ambassadør i sekretariatet i næringsforeningen.  Det bør være noen i sekretariatet som har solid bakgrunn fra og nettverk i Dalane. Bare slik kan Dalane få god nok uttelling av samarbeidet. Administrerende direktør Jostein Soland sa på møtet at de vil kunne tilsette en egen person fra Dalane i en ny stilling i sekretariatet dersom det blir rundt 100 medlemsbedrifter fra Dalane. Det bør være et oppnåelig mål.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE