Samhold, innsats og vilje

Det er et stort og variert lag- og foreningsliv i Dalane. Foreningene dekker over et vidt spekter av interesser, aktiviteter og livssyn. Etter hvert som samfunnet individualiseres, blir foreningene viktigere som sosial møteplass. Der, på møtene, øvelsene eller samlingene, er det mulig å møte gamle og nye venner. Der kan man lære nytt og dele opplevelser med andre.Noen foreninger er aktivitetsorientert. Selvfølgelig er det slik i idrettslagene. Der handler det ofte om å vinne og å bli best, eller i alle fall best mulig. I andre sammenhenger handler det rett og slett om mosjon, aktivitet og trivsel. Det kan være turistforeningen som samler mennesker for å gå i naturen, samtidig som de har tid til en "drøs" og litt mat. De skaffer seg samtidig kunnskap om lokalmiljøet, både i fortid og nåtid. I andre tilfeller er aktiviteten drevet av en spesiell interesse. Kystkulturforeningen som drives ut fra interessen for sjøliv og kystkultur, er et eksempel, Sons of Norway med sin spesielle oppmerksomhet mot Amerika og den norsk-amerikanske kulturen er et annet. Eller ornitologene som kan vente i timevis på neste spennende fugleobservasjon. En spesiell gruppe er de lokale avdelingene av de internasjonale foreningene Lions, Rotary, Round Table, Zonta og Civitan. De har visse fellestrekk med sine ritualer, begrenset tilgjengelighet, med en vilje til å arbeide for eldre og trengende samtidig som de jevnlig sender penger til sine morforeninger, som oftest i USA.Det finnes også en rekke hobbybetonte lag og foreninger; Husflid, kunst, quilting, fluebinding og treskjæring, bare for å nevne noen. Kulturbasen i distriktet utgjøres av kor og korps. De kani stor grad glede både seg selv og andre med sine aktiviteter. Et stort og viktig arbeid legges ned i de mange menighetene i Dalane. Her er alt fra barnesang til bibelstudier, fra videoproduksjon til andakt, fra diakoni til misjon. Mye arbeid legges ned til beste for fellesskapet og for andre. Svært mange er engasjert for å få dette til. Enkelte engasjerer seg over lang, lang tid. Felles for alt det som skjer innen lag og foreninger, er ildsjelene. De som bruker sin tid og sine evner til å organisere og lede, til å inspirere og motivere og til å undervise og demonstrere. Men det gjelder også de som lager rullelapper og teller penger, de som henter og bringer, de som rydder og vasker og de som "alltid" er med når andre sier nei. Det er de som bygger anlegg, enten det er menighetshus eller squashhall. Ildsjelene er de som virkelig brenner for noe, men som forhåpentligvis ikke brenner ut. De som gjenvelges år etter år, fortjener stor honnør for den store jobben de gjør, både for sine egne medlemmer og for samfunnet som helhet. Mange foreninger avholder årsmøte på denne tid av året. Vi sender en varm januarhilsen til alle de i Dalane som påtar seg å lede og drive disse viktige aktivitetene. Ta godt vare på ildsjelene!For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE