Sannheten?

Stortingsrepresentant Saera Khan får ikke flere perioder på tinget. Hun har ringt for store beløp til spåkoner og sendt regningen til Stortinget. Men det er ikke det verste. Hun løy da saken kom opp. En stortingsrepresentant kan ikke bli snakke usant om de regninger som sendes til fellesskapet. Khan må betale en høy pris for sine handlinger. Hun er for all framtid utelukket fra Stortinget, og hun vil bli gjenstand for omfattende harselas fra landets altfor mange "komikere".Den leie og vanskelige Baasland-saken handler også i stor grad om hva som er sant. De fleste oppfatter at familien har utvist stor naivitet i bestrebelsene med å hjelpe den fortapte sønn. Det gjenstår å se om handlingene i seg selv er av en slik art at det er uforenlig med bispevervet. Det har vi ikke godt nok grunnlag for å mene noe om ennå. Det som er klart, er at biskopen ikke kan fortsette hvis han beviselig har snakket usant. Nå jaktes den hardt prøvede biskopen av ulike instanser for å avklare om han har holdt seg til sannheten. Har han ikke det, så…Vi har tidligere omtalt de aksjonene som pågår i politiet. Vi forventer også at polititjenestemenn skal snakke sant. Når de politiansattes talspersoner hevder at de mange "hendelsene" i det siste ikke er organiserte og regisserte, sniker tvilen seg inn. Snakker de sant? Vi skal på ingen måte sammenligne det som har skjedd med Saera Khan eller Baasland-familien, men politiet er i høyeste grad avhengig av tillit. Da må omgivelsene oppleve at de snakker sant. Hvis de ikke gjør det, eller hvis det oppfattes som at de ikke gjør det, blir det et problem.Det er mange grader av løgn og sannhet. Å ikke fortelle alt, er ikke løgn, men det kan påvirke inntrykket av hva som er sant. Vi snakker alle usant i enkelte situasjoner. Under sterkt press er det fort gjort. Vi skal tenke oss godt om før vi kritiserer. Frykten for konsekvensene har ledet mange ut i kompliserte løgner. Jevnlig hører vi om lovbrytere som nekter for det som er gjort, i håp om å slippe dom og straff. Og de har ofte god støtte fra sine advokater. Er det greit?En del av sannheten er vel at vi forventer mer ærlighet fra våre tillitsvalgte og ledere? Men de er bare mennesker. Den som aldri har syndet, kan kaste den første stein.Framtida?Det etableres studio for lyd- og tv-produksjon på Eia i Sokndal. Ja, det er sant. Du leste riktig. DT kunne på fredag fortelle om paret som investerer i bygg og utstyr for å kunne produsere tv- og radioprogrammer. Det blir også muligheter for musikkproduksjoner på Eia i framtida. Dessuten bygger ekteparet Eia Østby så stort at det er plass til å sysselsette flere dersom det blir grunnlag for det. Det er en grunnleggende forutsetning for denne satsingen, nemlig at digital informasjon kan formidles til og fra Eia med tilfredsstillende kapasitet og sikkerhet. Uten breibånd ville ikke dette vært mulig. Nå går det. Vi sender en honnør til paret på Eia. Vi håper de vil inspirere andre til satsinger med bruk av moderne teknologi.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE