Sats på Stavtjørn!

Utviklingen av Stavtjørn alpinsenter står i stampe. Eierne er lite villige til å investere i en oppgradering av anlegget. Særlig er det behov for snøkanoner, en investering på et sted mellom fem-seks millioner kroner.Utstyr til å lage kunstig snø er helt nødvendig for å sikre flere driftsdager i milde vintre. Den siste sesongen var det bare mulig å holde åpent 16 dager. Med snøkanoner kan driften utvides betydelig. Tomas Vassbø, som har drevet anlegget i en mannsalder, har antydet at sesongen kan strekkes til bortimot 80 driftsdager.Han hadde et visst håp om at eierne skulle bestemme seg for å foreta de nødvendige investeringene. Men da ingenting skjedde, valgte driftslederen å si opp. Det er synd. Vassbø kjenner forholdene inngående. Han har også god tro på at Stavtjørn alpinsenter er liv laga, om eierne ser hensikt i å ta de rette grepene. Vassbøs kjennskap til såvel anlegg som forhold, burde veid tungt. Dessverre fikk han ikke gjennomslag for sine forslag.Om Vassbø sine prognoser slår til, bør det være mulig å få til fornuftig drift på Stavtjørn, selv med investeringer i den størrelsesorden som er antydet. Alpinsenteret i Bjerkreim har et åpenbart potensial som ikke blir utnyttet. Det viser besøket når det bare er snø nok. Da myldrer det av alpinister og snøbrettkjørere i bakkene på Stavtjørn.I forhold til beliggenheten har Stavtjørn et fortinn foran Sirdal - i hvert fall for dagturister. Det har skiinteresserte på Nord-Jæren forlengst oppdaget. Det tar ikke mer enn en drøy time å ta seg fram til Stavtjørn. Det bør også eierne av Stavtjørn ha fått med seg.Trolig er det en fordel om anlegget kommer over på lokale hender. Såvel Bjerkreim kommune som grunneiere og hyttefolk har interesse av at alpinsenteret utvider sesongen. I så måte er det vel mest hensiktsmessig om kommunen eller en stiftelse overtar. Da tenker vi blant annet i forhold til spillemidler. Derfor er det bare å håpe at dagens eiere ikke skrur prisen på anlegget så høyt at ingen ser mulighet til å overta. Så lenge de tilsynelatende ikke viser interesse for å skaffe utstyret som trengs, bør andre få overta.Det er store planer for utbygging av hytter i området. For å lokke folk til å investere i ei hytte på fjellet, er det viktig at forholdene er lagt skikkelig til rette for skiaktiviteter på vinterstid. Og med de prisene det opereres med for hytter i Sirdal, vil antakeligvis Stavtjørn ha et fortrinn i den konkurransen. Et alpinanlegg som kan tilby nok med snø gjennom en hel vinter, vil også gi fordel til Stavtjørn.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE