Se opp i stedet for ned!

Sparebank 1 SR-Bank har sin opprinnelse i Egersund. Når banken skriver og forteller sin historie, kommer det fram at det var her det startet. Den lokale banken ble etablert tidligst av alle de bankene som senere har gått inn i den store regionale banken.Egersund og Dalane er fortsatt viktig for banken. En stor, lojal kundebase sikrer god inntjening i den lokale aktiviteten. Likevel har banken lenge observert at dalbuene er forsiktige, reserverte og kanskje en aning pessimistiske. Vi er muligens for opptatt av å finne ut hvorfor det ikke går, enn hva som skal til for å lykkes. Når banken denne uka offentliggjorde at de gir penger til byutvikling i Egersund samtidig som det etableres en regional stiftelse med fokus på Dalane og Lister, kom det også fram at det er blitt mer optimisme i distriktet vårt. Sentrale personer i banken sier at egersundere og andre dalbuer endelig har begynt å se oppover igjen. Høykonjunkturer kommer ofte senere til Dalane, og kanskje ikke like sterkt som andre steder. Til gjengjeld klarer vårt distrikt seg ofte bedre gjennom dårlige tider. Det jevner seg litt ut.Nå er det likevel oppgang. Dalane har hengt seg på de gode tidene, og banken ønsker å stimulere det som skjer. Det finnes sikkert de som vil ha motforestillinger til den type samarbeid som Sparebank 1 SR-Bank inviterer til. Vi kan mene at det er oppgaver som det offentlige burde ta seg av. Legg slike tanker til side. At banken tilbakefører en del av overskuddet som skapes her, er positivt, rett og riktig. Sparebankene er samvirkeforetak. De «eies» av innskyterne. Nå får «eierne» en kollektiv tilbakebetaling. La oss glede oss over det.Gratulerer Dalane!Denne uka har det blitt kjent at Teigen-familien går inn med kapital i driften av ferja mellom Egersund og Hanstholm. Det øker sjansene for at ferjeforbindelsen skal bestå og helst også forbedres. Vi tror at de sammen med andre investorer og dyktige enkeltpersoner kan bidra til et godt og attraktivt ferjetilbud. De står imidlertid foran en krevende jobb før alt er avklart. Vi ønsker lykke til.Omtrent samtidig er det klart at byutviklingsprosjektet i Egersund har fått tilført midler som trolig betyr at det startes fra kommende årsskifte. Det gjenstår en beslutning i Eigersund kommune om bidrag til prosjektet. Slik vi har tolket det politiske miljøet, vil det trolig gå i orden.Når det i tillegg er kjent at det opprettes en regional stiftelse for næringsutvikling i Dalane og Lister, må vi bare konstatere at det har vært ei god uke for Dalane. Ha en riktig god helg!For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE