Seg selv nærmest

    «Til lags åt alle kan ingen gjera.» Ivar Aasen-sitatet som pryder DTs meningssider, kan så absolutt brukes også når det gjelder snøbrøytingen i distriktet. Noen synes at brøytemannskapene gjør en god jobb. Andre mener at de er altfor seint ute enkelte ganger. Mange klager også over at fortauene blir ryddet altfor seint. De om det, men det er vel kanskje slik at den enkelte er seg selv nærmest. Sannheten ligger som oftest et sted midt i mellom. Litt mer tålmodighet må det vel være lov å forvente enkelte ganger. For stort sett så gjør brøytemannskapene jobben på en tilfredsstillende og samvittighetsfull måte. Det gjorde de også de fleste stedene med snøen som kom før jul. Hovedveiene blir selvsagt prioritert. Det gjelder å holde disse åpne for trafikk. I vårt distrikt dreier det seg sjelden om de helt store mengdene, slik at det stort sett går greit å få unna snøen på de viktigste ferdselsårene. Bedre utstyr og salting har de seinere åra gjort ryddearbeidet enklere og mer effektivt, selv om det nok for ryddemannskapene kan være ganske hektisk mens det står på som verst når snøen laver ned i store mengder. Da kan det for enkelte bli lange skift før veiene er ryddet. Vi skal ikke så mange åra tilbake før snøen kunne ligge lenge og vel på stikkveier og i byggefelt. Slik er det heldigvis ikke lenger. Kommunens folk kommer raskt på plass og gjør en god jobb. Denne jula var det faktisk enkelte som stusset da brøytetraktoren kom etter bare et nytt, tynt lag med nysnø. Det store samtaleemnet denne jula har vært Strandgaten. Mange var nok spente på hvordan brøytemannskapene ville takle det første snøfallet etter omleggingen til miljøgate. Skeptikerne fikk delvis rett. Riktignok ble hovedløpet ryddet forholdsvis raskt, mens det tok noen dager før fortauene var gangbare igjen. Det var innsnevringene og fortauskantene som skapte problemer for gammelt og kanskje litt utdatert utstyr på et gateløp som krever litt andre måter å rydde på. Men etter hvert ble også forholdene i Strandgaten brukbare. Og den erfaringen mannskapene gjorde i den nye miljøgata, vil nok også komme godt med i framtida, slik at det både blir raskere og enklere å tilfredsstille de som ferdes i denne gata - enten de kjører bil eller tar seg fram til fots.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE