Senter(?)partiet

I Bjerkreim har det oppstått en litt uvanlig strid. Det politiske flertallet, ledet av Senterpartiet og partiets ordfører, Asbjørn Ramsli, har satt mulig industri opp mot eksisterende landbruk, og er villige til å tvinge gjennom en sak mot en ung bonde, - hvis det er mulig.I en landbrukskommune som Bjerkreim vil det selvsagt oppstå uenigheter mellom landbruket og samfunnet for øvrig. Det gjelder i mange ulike saker som for eksempel kraftutbygging, der grunneierne, som oftest bønder, framstår som «industrivennlige», eller i forbindelse med hytte- og boligbygging, vei og samferdsel, vernesaker og mye annet.Ofte gjelder diskusjonen saker der landbruket ønsker å utnytte sine ressurser på andre måter enn til tradisjonelt landbruk. Næringen er i kontinuerlig omstilling og under stort press fra storsamfunnet. Moderne bønder oppfordres til å rasjonalisere og til å utvikle tilleggsnæringer av forskjellig slag. Den saken det strides om i Bjerkreim nå, er annerledes. Det gjelder en ung bonde som tror på en framtid i landbruket, og ønsker å utvikle driftsgrunnlaget. Hans oppfatning er at den muligheten settes i fare ved at kommunen vil bruke deler av arealene hans til andre formål, uten at han, etter egen oppfatning, gis tilfredsstillende erstatningsarealer.Hva har så dette å gjøre med Senterpartiet? Jo, det er et uomtvistelig faktum at Senterpartiet i hovedsak rekrutterer sine medlemmer og velgere fra landbruket. Hvis vi ser på listekandidatene til det kommende valget i dalanekommunene, er det vanskelig å finne kandidater som ikke er eller har vært aktive i landbruket. Da kan det bli en vanskelig balanse når andre næringer og sentrumsutvikling skal settes opp mot landbruk.Nasjonalt har Senterpartiet gått vekk fra sentrumsalternativet og har i gått inn i en rød-grønn allianse der grønnfargen blir svakere og svakere. Så hvilket «senter» partiet henvender seg til, eller søker mot, er høyst uklart. Trøsten kan være at det er få arbeidere igjen i Arbeiderpartiet, og usikkert hva Fremskrittspartiet definerer som framskritt. Men tilbake til Bjerkreim. Kommunen bør definitivt tilrettelegge framtidige næringsarealer. Et av kommunens viktigste fortrinn er nærheten til E39, og den korte avstanden både til Nord-Jæren og til øvrige kommunikasjonsknutepunkter. At politikere og administrasjon ønsker næring langs stamveien, er forståelig og naturlig. En sammenkobling med eksisterende næringsarealer er også naturlig. Det kan gi mange fordeler når det gjelder utbygging og bruk av arealene.Kanskje må Senter(?)partiet i Bjerkreim gi opp kampen om næringsarealene på Storrsheia. Da må det letes andre steder. Vi har merket oss at Senter(?)partiet i Eigersund ønsker å utvikle næringsarealer langs E39 ved kommunegrensen til Eigersund. De har også antydet at et samarbeid med Bjerkreim kan være en mulighet. Kanskje ikke så dumt.Hvis vi et lite øyeblikk ser på et kart uten kommunegrenser, vil det kanskje være en fordel med en større næringspark enn de Bjerkreim og Eigersund kan utvikle hver for seg. Hvorfor ikke samarbeide om den nye Dalane Næringspark ved de eksisterende, midlertidige kommunegrensene.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE