Sentralt eller usentralt?

Bjerkreim kommune ligger sentralt på mange måter. Stamveien, E39, går gjennom kommunen, og det er kort avstand til Stavanger-regionen og til Stavanger Lufthavn på Sola. Det tar heller ikke lang tid å komme til de andre kommunene i Dalane, og til havn og ferje i Eigersund. Likevel opplever Bjerkreim i mange sammenhenger å bli sentralisert vekk.I den senere tid har Bjerkreim opplevd at Posten nesten forsvant ut av kommunen. Nå ser det ut til at handelslaget vil sørge for at tjenesten fortsatt blir tilgjengelig innenfor kommunens grenser. Risikoen for at meieriet på Vikeså blir nedlagt er også stor. Mye tyder på at Tine vil sentralisere produksjonen sin til en av jærkommunene. Hvis det skjer, forsvinner en av grunnpilarene i Bjerkeims næringsliv.At «utvikling» ofte blir synonymt med sentralisering er vel kjent. Den siste lille saken som også berører Bjerkreim, er at politiet ikke lenger får utstede prøveskilter til motorkjøretøyer. Dermed må bjerkreimsbuene, og andre, til nærmeste vegstasjon for å få slike skilter. Dette er et lite eksempel på at statlige etater ikke klarer å samordne sine tjenester til brukernes beste, og at datateknologien ikke brukes til desentralisering, men det motsatte. I denne saken er det faktisk registrering i datasystemet som brukes som argument for å sentralisere en tjeneste.Det brukes mye tid på å diskutere jordas klimautfordringer. Våre sentrale myndigheter må avklare hvilke tiltak vi må iverksette i Norge, og hva som kan gjøres ved å betale for tiltak i andre land. Dersom staten gjennom sentralisering og rasjonalisering tvinger folk til å reise ut av egen kommune for å få utført sine tjenester, vil det føre til økt trafikk, økt trafikkrisiko og økte utslipp av miljøfarlige gasser. Vi tillatter oss derfor å påstå at tilrettelegging for offentlige tjenester i nærmiljøet vil være et godt miljøtiltak. Tilbake til Bjerkreim. Selv om enkelte virksomheter forsvinner, og offentlige tjenestekontorer «flagger ut», er det fortsatt noen som finner ut at Bjerkreim er en god og hensiktsmessig plass å være lokalisert. Derfor er det gledelig å registrere den positive utviklingen i bedrifter som Bjerkreim Trelast og Covent. De har sett fordelene med å være lokalisert der de er, samtidig som de utnytter de mulighetene dette gir.Det kan for øvrig bli flere lange turer til og fra Dalane. Når Helse Vest med stilltiende støtte fra departementet har fullført sentraliseringsprosjektene sine, vil stadig flere oppleve å bli sendt på sykehus i Bergen. Det kan bli mange krevende transportoppdrag i åra framover, og det kan bli mange pasienter og pårørende som må bruke tid, penger, klimagasser og fortvilelse i forbindelse med sykehusopphold. Trist, men muligens lønnsomt?For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE