Ser alvoret

Mons Bjone, rektor ved Dalane videregående skole, er bekymret - med god grunn. Han frykter en sterk sentralisering av skoletilbudene til Stavanger- og Sandnes-regionen. Ikke nok med det, også Bryne kan bli en sterk konkurrent til skolen på Lagård. Time kommune har tydeligvis allerede sett den samme tendensen som dalanerektoren. Det er nemlig bebudet en skolesatsing på Jæren med Time kommune som pådriver for en gigantskole på Bryne. Rektoren er ikke i tvil om at slike planer og innspill på sikt kan være med på å svekke det videregående skoletilbudet i sørfylket. Riktignok har fylkeskommunen en uttalt målsetning om å fordele ressursene på hele fylket. Likevel er ikke det garanti god nok - i hvert fall ikke så lenge det er en viss usikkerhet knyttet til hva som blir alternativet når fylkeskommunen en gang blir historie. Uansett, når det gjelder kampen om knappe ressurser, blir det ofte slik at de som inviterer til samarbeid og samtidig har noe å tilby, også er de som kommer ut som vinnere.Dalane videregående skole har gode tilbud i dag. Det er det mange bevis for. Skolen har status som demonstrasjonsskole, med høy kompetanse på mange felt. Og ungdomsbedriftene hevder seg blant de fremste, ikke bare i fylket, men også på landsbasis, år etter år. Det viser at det drives godt og motiverende arbeid ved skolen. Kontakten med det lokale næringslivet er også god i de fag der det kan være naturlig å samarbeide.Slik bør det være også i framtida. Ungdom i Dalane skal ha samme tilbud til videregående utdanning i den regionen de er oppvokst i som elever i andre deler av fylket. Særlig for en del yrkesfag er det viktig å ha attraktive tilbud i lokalsamfunnet. Velger elevene andre utdanningssteder, kan denne kompetansen i neste omgang være tapt for vårt distrikt. Når en erfaren skolemann som Bjone roper et så kraftig varsku, er det god grunn til å lytte. Han har den nødvendige innsikten etter mange år som skoleleder. Det dalanerektoren håper, er å få i gang en diskusjon allerede nå. Bare på den måten vil man være i stand til å møte framtidas utfordringer. Budskapet var så klart at han fikk den nødvendige responsen. Dalanerådet reagerte umiddelbart. Rådets leder, Gudmund Holmen, ser alvoret. Derfor han han invitert Bjone til møtet i samarbeidsutvalget denne uka. Allerede i det møtet bør de første strategigrepene tas.Eigersundsordfører John Skaara er også med i Dalanerådet. Han ser helt klart at Eigersund som vertskommune for den videregående skolen, også har visse forpliktelser. For det gjelder ikke bare om å være en attraktiv skole i framtida. Dette dreier seg også om arbeidsplasser. Skaara signaliserer at kommunen bør avse den tidligere brannstasjonen på Eie til skoleformål. Samtidig ser ordføreren muligheten for å bygge et felles bibliotek i skoleområdet på Lagård. Slike offensive og framtidsrettede innspill viser at Eigersund kommune ser alvorlig på de litt dystre framtidsutsiktene som trekkes opp. Dermed er Bjone i ferd med å oppnå noe av det han var ute etter, det lokale engasjementet som er helt påkrevd om Dalane skal være med når framtidige skoleressurser skal fordeles.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE