Siste time

De fleste ser at det haster med å opparbeide nytt gravsted i Eigersund. For fire år siden ble det bestemt hvor den nye gravplassen skulle være, men siden har lite skjedd. Nå lanseres alternative plasseringer; både de som tidligere har vært vurdert, samt nye steder. Vi håper det lykkes å konkludere i nær framtid. Alle som besøker kirkegården på Årstad, kan se at det minker med ledige arealer, og det går relativt fort. Det bør ikke være vanskelig å forutse hvor lang tid det vil ta før gravplassen er fullt utnyttet.Valg av gravsted er viktig av mange grunner. Gravplassen bør oppleves lett tilgjengelig både for transport, gravferd, stell og private besøk. Økonomi er også et viktig moment. Det vil koste betydelige beløp å klargjøre ny gravplass, uansett hvor den plasseres, men det kan være store forskjeller på grunn av eventuelt sprengningsarbeid, masseutskiftinger, opparbeiding av atkomst og annet. Gravplassen trenger også bygninger av forskjellig slag.Forslaget om å legge ny gravplass på Harskarmyra er tatt fram igjen. Vi har ingen grunn til å tvile på at det kan lages en fin gravplass der, men vi tror det kan være uklokt av kommunen å bruke enda mer av området i og rundt Vannbassengan til annet enn park og friluftsformål. Det flotte, sentrumsnære naturområdet er et stort aktivum for byen og kommunen. At krematorium blir vurdert som et alternativ, er forståelig. Det bør gjøres en forholdsvis rask, enkel vurdering av om det er mulig. Vi tviler på at det lar seg gjennomføre. Et krematorium vil sannsynligvis være veldig dyrt. For få år siden ble det laget nye forskrifter som regulerer utslippene fra krematorier. Det gjør det enda mer krevende og enda dyrere å etablere et krematorium. I tillegg vil det ha høye driftskostnader. Det er trolig ikke nok mennesker i Eigersund og Dalane til at krematorium blir et realistisk alternativ. Uansett vil det fortsatt være behov for vanlige gravplasser. Beslutningen om ny framtidig gravplass må derfor ikke utsettes på grunn av at krematorium utredes. Det haster fortsatt. SentraliseringI forrige uke besluttet den nye NAV-organisasjonen å plassere sine tre spesialenheter i Rogaland i Sandnes, Karmøy og Sauda. Dalane nådde ikke fram. Konsekvensen av dette er ikke bare at regionen går glipp av framtidige arbeidsplasser. Nei, det betyr at vi mister arbeidsplasser, trolig mellom fem og ti, som flyttes fra Dalane til Sandnes. Det er den type arbeidsplasser som ligger til rette for kvinner med utdannelse, - akkurat det vi mangler i Dalane.At Sauda får en spesialenhet med 20 arbeidsplasser er god desentralisering. De har kjempet bedre enn Dalane for sin sak.Dagens teknologi tilsier at det går an å arbeide på avstand. Nå handler det om at det må legges til rette for "fjernarbeidsplasser" her i Dalane som kan tilknyttes de nye spesialenhetene. Det er fullt mulig, men da må det kjempes. Nå!For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE