Skatt, - igjen

Hvor er motstanderne av eiendomsskatt? Det er påfallende liten interesse fra skattemotstanderne etter at Eigersund kommune har offentliggjort nye takster og nye skatter. Kan det tenkes at nettopp skattemotstanderne er fornøyde med sin egen eiendomsskatt og derfor foretrekker å sitte rolig? Nå ligger argumentene lett tilgjengelige for de som er skeptiske til eiendomsskatt. Det er ingen grunn til å stoppe diskusjonen om eiendomsskatt i Eigersund. Ordføreren er klar på at skattesatsen ikke skal økes denne fireårsperioden. Og vi tror ham. Men hva med neste periode? Dersom, teoretisk selvsagt, skattesatsen økes til sju promille i stedet for to, så må Geir Oddvar Olsen betale mer enn ti tusen kroner per år. Naboen hans, som har null i skatt i år, vil fortsatt betale null. De bor i samme gate, de har nytte av de samme gatelysene, de får de samme kommunale tjenestene og salgsverdiene på eiendommene deres er ikke så veldig forskjellig. Fornuftig? Neppe. Logisk? Absolutt ikke.Det er vår oppfatning at de fleste gjerne bidrar til fellesskapet, og kommunen må finne rasjonelle og praktiske måter å hente de inntektene som trengs for å dekke kostnadene til tjenestene vi forventer og forlanger. Da er eiendomsskatt en av de få mulighetene kommunene har. Men mens vann- avløps- og renovasjonsavgifter dekker konkrete tjenester, så er eiendomsskatt bare én måte å betale inn i den store kassen som skal dekke fellesskapets kostnader. Da blir det urimelig at noen må bidra mens andre slipper.Bunnfradrag høres sosialt og greit ut. På inntektsskatten virker det utjevnende. De som tjener minst, sikres en bedre nettoinntekt. Slik er det ikke med bunnfradrag på eiendomsskatt. Det vil oftere være de veletablerte som slipper å betale. Unge mennesker med nye, klimavennlige hus, og ofte med stor gjeld, må punge ut. At Eigersund kommunes økonomisjef får økt sin boligskatt, er bare en bekreftelse på det. Det som er hovedproblemet med eiendomsskatt, er at det ikke er noen sammenheng mellom det som beskattes, hvor høy skatten blir og gjenytelsene. Logikken mangler. Når systemet i tillegg utformes slik det er gjort i Eigersund, forsterkes dette misforholdet. Det er i tillegg merkelig at det skal være så ulike metoder for taksering og skatteberegning mellom kommunene, noe som også virker ulogisk. Den opprinnelige tanken med eiendomsskatten har nok vært at den som har hus, har råd, og den som har stort hus, her enda bedre råd til å betale skatt. Slik er det ikke i dag.Spriket mellom skattetakst og reell salgsverdi er enda mer påfallende. At det brukes faste sjablonverdier, er forståelig. Det er praktisk, men det gir store ulikheter mellom nærliggende eiendommers takst og dermed på skatten. Eigersund kommune har gitt mangelfull informasjon til eiendomsbesitterne i forbindelse med nye takster og beregning av eiendomsskatt. Det kan rettes opp. Dessuten bør administrasjonen i kommunen fortelle hva eiendomsskatten i sum forventes å bli med det nye systemet, nye takster og endring i den enkeltes skatt. Er kommunestyrets intensjoner oppfylt? Det er ingen grunn til å tro noe annet, men mange føler behov for en bekreftelse.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE