Skatt og velstand

Fredag legges skattelistene ut for ettersyn. De vil med all tydelighet dokumentere en velstandsutvikling som går langt utenpå det en kunne drømme om bare for få år siden. Spesielt har lokale bedrifter gjort det bra. En kombinasjon av lønnsomme nyetableringer og det faktum at eksisterende virksomheter går bedre enn på svært lenge, gir rekordstore skatteinntekter. Lokale bedrifter hadde en netto skattbar inntektsøkning i 2004 på over 55 millioner kroner sammenlignet med året før. Til sammen betaler lokale bedrifter 68,7 millioner kroner i skatt. Det er en økning på over 33 prosent.Og som om ikke det er nok, ingen ting tyder på at resultatene vil bli svakere i år. SR-Bank utarbeider jevnlig et konjunkturbarometer. Det viser at optimismen er større enn på lenge. Det er grunn til å tro at den sterke veksten vil fortsette også neste år og inn i 2007. Dalane er preget av fremtidsoptimisme.Tradisjonelt har det svingt mindre i Dalane-regionen enn ellers i Rogaland. Slik er det ikke lenger. De faresignalene det advares mot i en overopphetet økonomi, ser man tydelig også i Dalane. Låneopptakene går til himmels. Den  var urovekkende høy i fjor og lå langt over landsgjennomsnittet. Det er ingen grunn til å tro økningen blir mindre i år. Men i bunn ligger en markert økt inntjening for bedriftene og solid reallønnsvekst for de aller  fleste.Det mangler ikke på advarsler selv om det meste ser ut til å gå regionens vei for tiden. Den største faren er at vi skal få det for godt slik at initiativ og virkelyst svekkes. Det er et klart mål å få flere dalbuer til å ta høyere utdanning. Regionen ligger på bunn i Rogaland i så måte. Det har vært enkelt å få jobb i regionen uten å måtte ta utdanning. Det er det fortsatt. Men skal regionen fortsette den sterke veksten, må det kompetanseheving til. Og selv om drahjelpen fra hjørnesteinsbedriftene i Dalane er god å ha, så er det neppe fra den kanten veksten vil komme i fortsettelsen. Utdanning, kompetanseheving og kunnskapsbaserte bedrifter er nøkkelen til fremtidig vekst i regionen.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE