Skilt til besvær

Gavehjørnet AS et blitt nektet å sette opp et reklameskilt som viser tilknytningen til kjeden «Yes!». Byggesakssjefen sa nei til søknaden. Avgjørelsen ble anket og saken kom opp til behandling i miljøutvalget. Skiltet er for stort og dominerende, konkluderte flertallet. Når en tar en kikk rundt på andre skilt i området, er det nærliggende å konkludere med at Gavehjørnet er utsatt for forskjellsbehandling. Problemet for miljøutvalget er de noe vage bestemmelsene som regulerer utformingen og størrelsen på skiltene som tillates. I sentrumsplanen heter det at «skilt og reklame skal være i tråd med  strøkets øvrige karakter og  må ikke være dominerende i forhold til  omgivelsene». Slike bestemmelser åpner for stor grad av skjønn. Det er tilfeldig hvilke skilt som passerer nåløyet.Under diskusjonen i miljøstyret kom det frem stor uenighet på tvers av partigrensene. Flere representanter etterlyste klarere retningslinjer. Administrasjonen var ikke særlig velvillig innstilt på å utforme nytt regelverk. For det første hadde de for mange arbeidsoppgaver allerede. Dessuten mente de at dagens regelverk var godt nok.Det er underlig at administrasjonen i så stor grad får legge premissene for skiltdebatten. I byggesaker passer administrasjonen på at estetikken ved utbygginger tas vare på. Men samtidig har man et avslappet forhold til det visuelle uttrykket i sentrum. Noen store og dominerende reklameskilt gis det tillatelse til å sette opp. Andre får nei.   Men å lage konkrete regler som gir en god utforming av skilt og som hindrer forskjellsbehandling, kvier man seg for. Miljøutvalget bør diskutere utformingen av skilt i sentrum nok en gang. Og man bør ikke la seg styre av administrasjonens ønsker om å slippe å ta tak i problemene. Det finnes gode eksempler på smakfull utforming av skilt i sentrum. De bør sette standarden. Dersom man ikke ønsker et mer detaljert regelverk, bør man ta konsekvensen av det og godkjenne Gavehjørnets søknad. Forskjellsbehandling kan ingen være bekjent av.  For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE