Skjebadalen og jernbanebru i et prosjekt

  I forrige uke startet arbeidet med å anlegge krabbefelt i Skjebadalen på Helleland. Det 2,3 kilometer lange krabbefeltet, sammen med 450 meter med gang- og sykkelsti, skal være ferdig innen neste sommer. Da vil første del av arbeidet med en helt nødvendig utbedring av E39 gjennom Dalane være fullført - om alt går etter planen. Før helga var Senterpartiets statssekretær Geir Pollestad på signingsturné i Rogaland. Blant flere budsjettlekkasjer Sp's andrekandidat til stortingsvalget kunne dryppe, var at utbedring av E39-traseen over jernbanen vil bli tatt i forlengelsen av det arbeidet som nå pågår. Vi har tidligere påpekt at det ville være både fornuftig og naturlig. Derfor hilser vi valgutspillet fra Pollestad og hans samarbeidspartnere velkommen og håper at det vil bli en realitet. Nå må vi eventuelt avvente dagens valg. Men vi vil vel bli overrasket om en eventuell borgelig regjering gjør om på dette budsjettforslaget fra de rød-grønne. For det vil være mest rasjonelt, samtidig som det trolig også vil være litt å spare, om utbedringen av jernbanebrua blir tatt i forlengelsen av kraffefeltet. Pollestad betegner den smale jernbanebrua som den største flaskehalsen på E39 gjennom Rogaland, kanskje med unntak av Boknafjorden. Det har han rett i. Jernbanebrua holder på ingen måte dagens standard. Dette punktet skal rettes ut og selvsagt gjøres breiere. Det vil bety mye for både sikkerheten og flyten i trafikken på disse kilometerne sør for Helleland. Her snakker vi tross alt om en viktig stamvei med stor trafikk. Det har også vært flere trafikkulykker på dette punktet på Europaveien. Det bør være argument som teller med når statsbudsjettet skal bankes gjennom seinere i høst. Skulle de borgelige mene noe annet, må vi kanskje sette vår lit til fylkespolitikerne. Signalene fra samferdselsstyret i Rogaland er nemlig positive i så måte. De kjenner også godt til forholdene. Odd Arild Kvaløy, leder i samferdselsstyret, går så langt som å antyde at Skjebadalen og jernbanebrua bør kjøres som et prosjekt. En mulighet er da at fylkeskommunen forskotterer de midlene som er nødvendig for å få arbeidet gjort. Forhåpentligvis skjer det. Da vil i tilfelle hele anlegget stå klar i 2011. Det vil være en klar forbedring i forhold til dagens situasjon. Og mens vi er i Skjebadalen; fredag kunne Stavanger Aftenblad fortelle at midtdelerne som ble til overs etter utbedringen av E39 ved Sandved og Stangeland, skal brukes i det nye krabbefeltet. I utgangspunktet skulle det vært anlagt et såkalt "rumlefelt". I stedet blir veibredden utvidet, for å gjøre plass til midtdelerne. Det kan bety mye for trafikksikkerheten. Ifølge Aftenbladet reduserer rumlefeltene skaderisikoen med 20 til 30 prosent. Med midtdelere kan den reduseres med bortimot 80 prosent! Derfor er det en fornuftig og god "investering". Samtidig kan vi minne om at det også er andre strekk på E39 sør for Helleland der det kanskje også bør vurderes å få på plass slike trafikksikringstiltak for å unngå møteulykker.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE