Skjebadalen og jernbanebru i én operasjon

Krabbefelt i Skjebadalen og gang- og sykkelvei på Helleland var en del av regjeringens krisepakke. 15 millioner kroner til en høyst påkrevd utbedring av denne delen på E39 ga faktisk prosjektet en 17.-plass i Norge av de veistrekningene regjeringa avsatte anleggspenger til. Samtidig var det det største prosjektet i Rogaland som fikk veimidler. Dette er en god begynnelse i påvente av nye 20 millioner til fullførelsen. Om alt går etter planen, blir det anleggsstart i høst og fullføring i løpet av 2010. Så langt er alt vel. Det har vært snakket om flaskehalser på deler av E39 gjennom Dalane i mange år. I så måte er det positivt at Skjebadalen blir tilgodesett med midler. Framkommeligheten opp bakken kan være svært dårlig - i hvert fall på vinterstid. Det skal ikke mye snø og glatt veibane til før utenlandske vogntog som ikke er skodd for norske vinterveier, får problemer. Derfor vil det bli en klar forbedring når krabbefeltet kommer på plass. Problemet på E39 i det samme området er imidlertid ikke løst med dette. Minst like viktig er det å få erstattet den smale og svingete jernbanebrua. Da vil man ikke bare ta bort et potensielt ulykkespunkt. Samtidig vil veien bli mer framkommelig og være med og skape bedre flyt i trafikken. Særlig når de store vogntogene skal passere brua, er det liten plass til den øvrige trafikken. Det er med på å skape trafikkfarlige situasjoner. Så har det da også skjedd en del ulykker og trafikkuhell på dette stedet opp gjennom åra. Og trafikken kommer ikke til å bli mindre med åra - heller tvert imot. Derfor bør arbeidet med å bygge ny bru over jernbanen skje i forlengelsen av Skjebadalen-prosjektet. Da må ytterligere 50 millioner på plass. I utgangspunktet bør også fortsettelsen være statens ansvar, for eksempel som en del av nye krisepakker. Eigersundsordfører Terje Jørgensen jr. antyder imidlertid at kommunen kan være med og forskottere noe av arbeidet, om nødvendig. Det betinger blant annet at Eigersund kommune får tilbakeført midler som ble forskottert fra arbeidet som nå er i gang med den nye brua i Lygre. Tre senterpartitopper var mandag raskt ute på politisk "signingsferd" i Skjebadalen da det ble kjent at regjeringa hadde ført opp penger i krisepakken til dette prosjektet. Trioen Geir Pollestad, Odd Arild Kvaløy og Magnhild Eia signaliserte at de ville holde trykket oppe i denne saken. Forhåpentligvis var ikke det bare et innspill i høstens valgkamp, som tydeligvis allerede er i gang. Om sentrale politikere på kommune-, fylkes- og nasjonalt plan, uansett partitilhørighet, klarer å formidle sine inntrykk og samtidig forklare behovet for å fullføre dette viktige veiprosjektet videre til de bevilgende myndighetene, bør mer midler komme som en naturlig fortsettelse på etter krabbefeltet. Det virker også mest rasjonelt å ta alt i samme slengen, når først mannskap og maskiner likevel er på plass.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE