Slutt på seigpiningen?

I flere år har nedleggingsspøkelset truet Tine-meieriet på Vikeså. Seinest for et par år siden vurderte Tine-styret å legge ned anleggene i Sør-Rogaland og heller samle hele virksomheten i et storanlegg på Jæren. Konklusjonen var at det ville være mer lønnsomt med en slik driftsmodell. Da var de ansatte nesten sikre på at det var slutt. Likevel bestemte styret seg for å drive videre med en fleranleggsmodell. Men det lå i kortene at dette nok ikke var en endelig løsning.I forrige uke kom Tine-rapporten som trolig kommer til å bety slutten for meierivirksomheten på Vikeså. Ved å samle produksjonen på færre anlegg, er det mulig å spare bortimot 50 millioner kroner i året. Selv om meieriet på Vikeså er veldrevet og produktene av høy kvalitet, sier det nesten seg selv at det går mot nedlegging med slike utsikter. I tider med stadig mindre marginer i et presset marked er det ikke vanskelig å forstå at ledelsen må la de bedriftsøkonomiske hensynene veie tyngst, selv om det ikke ligger anbefalinger i så måte i rapporten.Så er spørsmålet når det eventuelt settes sluttstrek. I første omgang skal rapporten ut på høring med frist til slutten av mai. Det betyr at det tidligst vil komme en beslutning fra styret i høst. Dersom konklusjonen blir ett nytt anlegg, betyr det at så vel ansatte som Bjerkreim kommune har litt tid på seg til den omstillingen som blir nødvendig.En nedleggelse vil helt klart få negative konsekvenser lokalt. Det har de ansvarlige i Bjerkreim kommune innsett for lengst. Allerede seinhøsten 2002 tok kommunen et prisverdig initiativ overfor Tine. I forsøket på å beholde virksomheten, tilbød kommunen ny tomt på Røysland til nytt storanlegg. Det takket Tine nei til. De mente da at Jæren var best egnet for et storanlegg. Det synes også sannsynlig at den oppfatningen fortsatt gjelder. Men det går jo an å forsøke igjen. For det er helt klart at Bjerkreim kommune mister en av sine få industribedrifter av en viss størrelse. Det vil blant annet bety tapte skatteinntekter. Derfor må kommunen gå offensivt ut, tenke alternativt i forhold til Tine og forsøke å få nye virksomheter til å etablere seg i Bjerkreim. Om det arbeidet starter allerede nå, bør det være mulig å lokke nye bedrifter til kommunen.Også de ansatte vil få tid på seg til å vurdere sine muligheter. Mange vil trolig takke ja til å bli med videre, selv om de nok helst ville unngått å måtte dagpendle. Heldigvis er det ikke så mange milene til Jæren. Andre vil trolig se på dette som en mulighet til å finne en ny arbeidsgiver. I så måte kommer en eventuell nedleggelse på et gunstig tidspunkt. Avisene er for tida fulle av stillingsannonser. Uansett; går det mot nedlegging, vil det samtidig bety sluttten på den usikkerheten som denne langdryge prosessen har vært. Da vil de, i det minste, slippe noe av det presset som denne seigpiningen tross alt også må ha virket som. Det er ikke bare Bjerkreim kommune og de ansatte som har en utfordring i tida framover. Det samme gjelder Tine. Da tenker vi særlig på transportproblematikken og det miljømessige. Med et sentralanlegg blir avstanden fra produsent til meieri lenger. Det blir uten tvil en utfordring å sørge for mest mulig rasjonell transport på et veinett som flere steder ikke holder særlig høy standard for tunge kjøretøy.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE