Småhus og fritidsboliger

Eigersund kommune forsøker å føre en restriktiv linje når det gjelder oppføring av fritidsboliger, nausthytter og sjøbuer. I nye felt blir det ofte lagt restriksjoner på størrelsen. Det er faktisk slik at det politiske flertallet er mer opptatt av å begrense arealet på hytter enn hvordan de er tilpasset terrenget. I flere områder kan hytter ikke ha større grunnflate enn 75 kvadratmeter. Det finnes flere måter å unngå arealbegrensningen på. Man kan for eksempel bygge to nausthytter vegg i vegg med dør mellom. Med restriksjoner blomstrer kreativiteten.De siste månedene har det vært stor interesse for leiligheter nær sentrum. Det er derfor noe uventet at Aktiv Eiendomsutvikling AS søker om å få bygge ut et boligfelt på Svånes. Flere har reagert på at boligene er forholdsvis små, på størrelse med hytter. Nå mener Tor Jostein Dyrnes, representant for utbyggerne, at det ikke blir snakk om å bruke husene til fritidsbebyggelse. Det kan han gjerne mene, men når han videre forteller at boligene vil bli annonsert i Stavanger, om det ikke er stor nok interesse lokalt, så blir det ikke mye igjen av boligfeltet. Eller tror Dyrnes i fullt alvor at han kan trekke fastboende fra Stavanger til å bosette seg på 80 kvadrat i utkanten av Eigersund?Det er ikke boplikt i Eigersund. De planlagte boligene på Svånes kan derfor fritt benyttes som fritidsboliger. Men ved å planlegge feltet som et boligfelt, slipper man de restriksjoner som man ville fått om man bygde hytter i det samme området. Og med den flotte beliggenheten som disse husene vil få, vil nok prisnivået bli atskillig høyere enn det som er vanlig for eneboliger i utkanten av Eigersund.Det er å håpe at den politiske ledelsen i Eigersund kommune innser at en for streng arealbegrensing for fritidsboliger fører til kreative omgåelser. I stedet for å stå fast ved areralbegrensninger bør man bli mer opptatt av hvordan byggene tilpasses omgivelsene. Om det medfører hytter på over 100 kvadrat er det langt å foretrekke fremfor andre typer omgåelser av reguleringsbestemmelsene. For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE