Smålig

I Lund kommune må mange ansatte i helsesektoren ta til takke med deltidsstillinger helt ned i 20 prosent eller mindre. Lund er ikke i en særstilling på dette området. Det samme skjer i de øvrige Dalane-kommunene. En av konsekvensene av dette er at noen faglærte pleiere søker seg over i andre yrker. De har behov for sikkerhet for inntektene og forutsigbarhet når det gjelder arbeidstid og vakter.Kvalifiserte helsearbeidere er en mangelvare, og det er ofte ledige stillinger og ledige vakter i helsesektoren. Derfor er det et stort paradoks at det ikke blir en tilfredsstillende ordning for alle parter, ansatte som ønsker større stillinger og arbeidsgivere som har behov for kvalifisert arbeidskraft.Vi påstår ikke at det er enkelt å lage vaktplaner i helsevesenet, men når det fortsatt lyses ut stillinger som er ned mot ti prosent av en full stilling – og med to og tre desimaler bak komma – da kan ikke alle muligheter være prøvd. Unnskyld at vi sier det, men det får et preg av latterlighet. Godt er det da at verden er befolket av tilstrekkelig mange tålmodige damer som er glad for det de får, og som supplerer med ekstravakter når de må og når de kan. Ekstravakter er det mange av i helsesektoren.Vi tror også det er riktig at mange ikke ønsker full stilling. Dagens kvinner er ofte fanget i den berømte tidsklemma. De har mye å gjøre hjemme, og de skal frakte unger og familie på mange aktiviteter i tillegg til å gå på jobb. Det kan i perioder bli for slitsomt.For arbeidsgiverne er det også en utfordring med høyt sykefravær, og det er et faktum at kvinner som regel har et høyere sykefravær enn menn. Dette er en utfordring som fortsatt vil være i helsesektoren, for menn vil definitivt ikke søke seg dit i stort antall med håp om 20 prosent fast stilling.I Lund er det vist vilje til kreativ tenking ved å vurdere såkalt offshoreturnus i deler av helsesektoren. Det er interessant, men vil neppe passe for alle ansatte. Vi oppfordrer likevel til å fortsette arbeidet for å finne konstruktive løsninger på utfordringen som foreligger. Den viktigste parten i denne saken er kanskje klientene og pasientene. Det er mange sårbare mennesker i institusjoner og hjem som trenger stabilitet i omsorgen. De små stillingshjemlene er med på å skape utrygghet og usikkerhet. Dette gjelder mennesker i alle aldere. Vi har også omsorgs- og pleietrengende barn i kommunene våre som trenger noe fast å forholde seg til. Det blir vanskelig når mange av pleierne arbeider i små, ofte svært små, stillinger.Til beste for arbeidstakere, pleietrengende og arbeidsgivere oppfordrer vi derfor sterkt til å sette de beste kreftene, og de beste intensjonene, inn på å finne gode løsninger på denne viktige utfordringen.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE