Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Snur i LRA-saken

Gulen kommune ønsker at det etableres et mottaksanlegg og deponi for lavradioaktivt avfall fra oljevirksomheten i Nordsjøen. Kommunen har allerede en hjørnesteinsbedrift som bygger opp kompetanse på dette området i samarbeid med oljeindustrien. Organisasjoner og talsmenn for oljenæringen har lenge gjort det klart at de ønsker å benytte et anlegg i Gulen fremfor det planlagte deponiet i Sokndal. Dette er godt nytt for Sokndal kommune. Et flertall i kommunestyret har motvillig og under press, regulert et område for et omfattende deponi. Både før og i etterkant av vedtaket i kommunestyret i 2001 raste det en lang, og til tider svært opphetet, debatt som viste at sterke følelser var i sving. Reguleringsplanen som åpner for etableringen, ble gjort med knappest mulig flertall. Den politiske behandlingen viste med tydelighet at kommunen var delt i synet på denne etableringen.En forutsetning for at deponiet blir etablert, er at staten gir garanti. Regjeringen har fornuftig nok nå utsatt behandlingen av garantien. Samtidig har formannskapet i Sokndal kommet med en uttalelse som konkluderer med at det ut fra et overordnet miljø- og samfunnsregnskap, sammen med distriktspolitiske vurderinger, taler i Gulens favør. Oversatt til norsk betyr det at Sokndal kommune ikke lenger ønsker deponiet. Det er et klokt standpunkt.Stortingsrepresentant Siri Meling (H) har engasjert seg i saken og peker på at det blir feil å tre et deponi ned over hodene på sokndølene når det finnes bedre og billigere alternativ. Per i dag er det trolig flertall i kommunestyret mot deponiet. Det er imidlertid vanskelig å gjøre om på vedtaket som ble fattet i 2001.Sokndal kommune har profilert seg som cittaslow-kommune og bygger opp markedsføringen omkring dette begrepet. Da harmonerer det dårlig å anlegge et deponi som forutsetter økt bruk av tungtrafikk til et anlegg flertallet av innbyggerne ikke vil ha. Slik sett ser det ut til at  kommunen blir reddet i 12. time av manglede statsgaranti for prosjektet.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!