Snur i LRA-saken

Gulen kommune ønsker at det etableres et mottaksanlegg og deponi for lavradioaktivt avfall fra oljevirksomheten i Nordsjøen. Kommunen har allerede en hjørnesteinsbedrift som bygger opp kompetanse på dette området i samarbeid med oljeindustrien. Organisasjoner og talsmenn for oljenæringen har lenge gjort det klart at de ønsker å benytte et anlegg i Gulen fremfor det planlagte deponiet i Sokndal. Dette er godt nytt for Sokndal kommune. Et flertall i kommunestyret har motvillig og under press, regulert et område for et omfattende deponi. Både før og i etterkant av vedtaket i kommunestyret i 2001 raste det en lang, og til tider svært opphetet, debatt som viste at sterke følelser var i sving. Reguleringsplanen som åpner for etableringen, ble gjort med knappest mulig flertall. Den politiske behandlingen viste med tydelighet at kommunen var delt i synet på denne etableringen.En forutsetning for at deponiet blir etablert, er at staten gir garanti. Regjeringen har fornuftig nok nå utsatt behandlingen av garantien. Samtidig har formannskapet i Sokndal kommet med en uttalelse som konkluderer med at det ut fra et overordnet miljø- og samfunnsregnskap, sammen med distriktspolitiske vurderinger, taler i Gulens favør. Oversatt til norsk betyr det at Sokndal kommune ikke lenger ønsker deponiet. Det er et klokt standpunkt.Stortingsrepresentant Siri Meling (H) har engasjert seg i saken og peker på at det blir feil å tre et deponi ned over hodene på sokndølene når det finnes bedre og billigere alternativ. Per i dag er det trolig flertall i kommunestyret mot deponiet. Det er imidlertid vanskelig å gjøre om på vedtaket som ble fattet i 2001.Sokndal kommune har profilert seg som cittaslow-kommune og bygger opp markedsføringen omkring dette begrepet. Da harmonerer det dårlig å anlegge et deponi som forutsetter økt bruk av tungtrafikk til et anlegg flertallet av innbyggerne ikke vil ha. Slik sett ser det ut til at  kommunen blir reddet i 12. time av manglede statsgaranti for prosjektet.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE