Som planlagt

Egersund får en ny bydel på Hestneshalvøya. Det er gjort et stort og tilsynelatende veldig godt arbeid med utarbeidelsen av reguleringsplanen for området. Planen skal nå behandles i de respektive kommunale organer. Dersom prosessen går som ønsket og forventet, kan den omfattende planen være endelig godkjent i september. Det er i utgangspunktet ingen grunn til å tro at det skal oppstå vesentlige hindringer i arbeidet med behandling og godkjenning.Hvis planen blir godkjent, og det tror vi, blir den et svært viktig grunnlag for videre utvikling av byen Egersund og kommunen Eigersund. Den er i seg selv ingen garanti for en positiv utvikling, men det er vel kjent at et viktig kriterium for vekst og utvikling er at det er tilgang på tomter og boliger. Det gjør at det blir lettere å etablere seg i kommunen. Dermed skapes det også et bedre grunnlag for næringsvirksomheter som har behov for å trekke til seg arbeidskraft. En utbygging av den nye bydelen vil dessuten gi store muligheter for oppdrag og aktivitet for entreprenører, byggefirmaer og håndverkere. God tilgang på attraktive tomter kan også være noe av det som skiller Eigersund fra presskommunene på Nord-Jæren. Der er boligtomter et dyrt knapphetsgode, og prisene blir deretter. Hvis det lykkes å utvikle interessante arbeidsplasser i Dalane, kan totaltilbudet bli interessant for veldig mange. Vi konstaterer også at ny gravplass er en del av den store planen, og at denne viktige saken drives framover som en integrert del av det totale planarbeidet. Vi håper og tror at det kan bidra til avklaring i tide. Utvikling av en ny bydel på Hestneshalvøya gir selvsagt både muligheter og utfordringer. Dersom folketallet i området øker med opptil 1.000 mennesker, vil det også styrke forretningsgrunnlaget for de som driver næring i Årstaddalen og de nærmeste områdene. Tempoet i utbyggingen vil være med å bestemme hvorvidt, og eventuelt når, det kan være smart å etablere seg med virksomhet nær de nye boligområdene.Vi vil også benytte anledningen til å gjenta at økt folketall i området fra Rundevoll til Hestnes også vil føre til økt trafikkbelastning gjennom Egersund sentrum. De aller fleste arbeidsplassene og handelstilbudene ligger i sentrum eller på motsatt side av byen. Vi synes derfor det er av vesentlig betydning at arbeidet med å skaffe bedre trafikkløsninger gjennom Egersund intensiveres. Utbyggingsplanen for Hestneshalvøya bør følges opp av konkrete planer for vei og trafikk dersom byen skal unngå et trafikkinfarkt innen ti år. Bru over Møllbachneset vil komme, men den løser ikke problemene i Årstaddalen og i byen.Det er også en fornøyelse å gratulere planetaten i Eigersund kommune med et godt gjennomført planforslag. I ei tid med stort press på tekniske ressurser i de fleste kommuner, er det gledelig og imponerende at plankontoret, under ledelse av plansjef Dag Kjetil Tonheim, klarer å produsere så mye og så godt som det gjøres. Vi blir ikke fornærmet på vegne av skattebetalerne om rådmannen spanderer kake på plansjefen og de som bistår ham når planen er godkjent - gjerne før.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE