Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Søreuropearar hausta lærdom i Egersund

Søreuropearar hausta lærdom i Egersund

BESØK FRÅ SØR: Søreuropeiske fiskarar og forskarar besøkte i sist veke Egersund. Her er dei om bord på reketrålaren «Tråsavik». FOTO: Erling Svensen

Søreuropeiske fiskarar og forskarar har vore i Egersund for å læra om norsk fangstteknologi.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.11.2016 kl 13:03

MINOUW er namnet på eit EU-prosjekt, der målet er å redusera mengda av uønskt fangst og utkast i fiskeria i Europa. Onsdag i sist veke kom ein delegasjon søreuropeiske fiskarar og forskarar frå Sør-Europa til Egersund for å sjå korleis problemet blir løyst her til lands.

Forbode i Norge

I Noreg har det lenge vore forbode å hiva ut uønskt fisk. Fiskeribiolog John Willy Valdermarsen, som opphavleg er frå Hellvik, har brukt mykje av yrkeslivet for å utvikla metodar for å redusera utkast. Han har vore med på å utvikla ei rist som reketrålarane bruker.

Valdermarsen, som i mange år var tilknytt Havforskingsinstituttet i Bergen, er nå pensjonist. Men han var engasjert som guide då delegasjonen frå Sør-Europa besøkte Egersund.

Basen for besøket var Egersund Trål, men fiskarane og forskarane var òg med på synfaring på to båtar.

– Eg har mykje kjennskap til fiskeria i Nordsjøen, og spesielt til rekefisket. Det var dei interesserte i, seier John Willy Valdemarsen.

Interessert i rist

Francesc Maynou er leiaren av EU-prosjektet. Han er biolog innan marine vitskapar i Barcelona.

– Me fekk eit veldig godt inntrykk, samanfattar Maynou etter besøket.

Søreuropeisk fiske er ikkje industrielt i same grad som fisket i nord. Maynou ser at det søreuorpeiske fisket kan bli meir kostnadseffektivt. Samtidig er han opptatt av det ikkje alt som fungerer godt i Noreg, kan overførast til søreuropeisk fiske.

Rista som John Willy Valdemarsen har vore med på å utvikla, kan derimot òg takast i bruk i sør.

– Me har allereie knytt kontaktar for å få utvikla ei rist som passar for våre forhold, seier prosjektleiaren.

– Når kan rista koma i bruk i Sør-Europa?

– Me bør ha testa ut rista og vera klare til å koma i gang til neste sommar, svarer Maynou.

Lærerikt

Aida Campos er forskar i det portugisiske instituttet for havforsking, IPMA. Ho arbeider òg for Centre of Marine Sciences, ein ideell organisasjon i Portugal.

– Me har noko å læra, ikkje minst når det gjeld organisering. Her verkar det som om at alt er godt organisert, seier ho om det norske fisket.

Marco Costantini leier WWF-prosjektet MEDPO, som har Middelhavet som fokus. Han seier at besøket i Egersund svarte til forventningane.

– Ja, og meir enn det, seier han.

Costantini er opptatt av at reduksjonen av utkast vil betra miljøet i havet og gjera fisket meir berekraftig.

– Me har lært mykje, konstaterer han.

Vinn-vinn

Leiaren i Eigersund fiskarlag, Erling Skåtøy, var òg med og viste delegasjonen rundt.

– Veldig positivt, seier han om EU-prosjektet.

Målsettinga til prosjektet gagnar alle partar, slik han ser det. Både fiskarane og miljøet tener på at fiskarane ikkje tar opp anna frå havet enn det dei er ute etter, veit han.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!