Spennende prosjekt

Svelavatnet og området rundt kan bli en attraksjon av de sjeldne. Og da tenker vi ikke bare på de som bor i kommunen. Dersom de ambisiøse og spennende planene blir gjennomført, kan Vikeså med omliggende herligheter bli et tur- og kulturmål for langt flere. For her er det mye å ta fatt i. I de omfattende planene finner vi en 7,5 kilometer lang turvei tilrettelagt ikke bare for joggere og turgåere, men også for rullestolbrukere. Det betyr omfattende arbeider på enkelte deler av den påtenkte traseen. Tilgjengeligheten rundt deler av vannet i dag er ikke god. På enkelte steder, som på Holmen-siden, er terrenget ulendt og svært bratt og derfor svært vanskelig å ta seg fram i. Det er for øvrig her villmarksløypa skal komme. Heller ikke ved Vikesdal er det sti. Men ved å anlegge tre bruer og utføre omfattende utfyllingsarbeider skal det la seg gjøre å lage ei flott turløype rundt Svelavatnet.Det stopper ikke med dette. For her er det ikke bare turfolket som skal få lagt forholdene til rette. I planene inngår en kafé med utstyrsbank og en kulturpaviljong. Paviljongen blir sentral i kulturbygget, med rom for kulturskole og kunstutstillinger. Og utendørs legges det opp til en drive-in-kino, blant annet. Det kan med andre ord bli mange forskjellige utendørsaktiviteter i og rundt Svelavatnet, samtidig som kultur- og kunstinteresserte får sin del.I forrige uke ble planene lagt fram for kommunestyret. Da var «spennende» uttrykket som gikk igjen. Det er vi langt på vei enig i. «Opplev Svelavatnet» kan bli en attraksjon.  Det er imidlertid et godt stykke fra positiv mottakelse av et prosjekt som er kalkulert til over 30 millioner kroner til det blir realisert. Nå er det muligheter til å hente ut såvel statlige som fylkeskommunale midler. Dermed blir ikke investeringen til Bjerkreim kommune så stor. Dessuten legges det opp til et utstrakt samarbeid med næringsliv og andre interessenter.Investeringene kan også spres over flere år. Det er nemlig ikke nødvendig å ta hele arbeidet i ett, men i flere byggetrinn. Det kan være en fornuftig framdriftsplan. De største optimistene håper at første byggetrinn kan være klar allerede i 2008. Men det vil den politiske behandlingen bestemme. Prosjektet er imidlertid så spenstig at det fortjener en seriøs gjennomgang. Næringslivet og de som driver med turisme bør også trekkes inn i prosessen på et tidlig tidspunkt for å høre hva de kan bidra med. Og da tenker vi ikke bare på de investeringene som må til. I neste omgang kommer også driften. Drøyt 430.000 kroner i året synes lite, om kommunen skal stå for driften alene. Vi vil vel tro at man også her er avhengig av at andre er med og bidrar om man skal få utnyttet anlegg og muligheter fullt ut.  For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE