Spennende satsing

Dalane Tidende fortalte mandag at Dalane videregående skole vil etablere nye studietilbud for å legge til rette for at Dalane kan bli et kraftsenter innen energieffektivisering og satsing på fornybar energi. Arbeidet skjer i samarbeid med Rogaland Energisenter (RES), som i sommer tok kontakt med skolen for å se om det var mulig å få til et samarbeid. Planene er allerede presentert for Dalanerådet, som er svært entusiastisk til planene. Det samme er Dalane Energi, som ser behovet for å få på plass en lokal utdanning av framtidig arbeidskraft innenfor det som helt åpenbart blir et satsingsområde. På grunn av klimautviklingen, men også på grunn av synkende aktivitetsnivå innen olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel, er det naturlig å satse på fornybar energi. Rogaland Energisenter har ambisjoner om å kunne bli et nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingssenter for energieffektivisering for boliger og næringsbygg. Det er en ambisiøs målsetning. For å lande dette i praksis, krever det stor gjennomføringskraft både lokalt og regionalt. Men med drahjelp fra alle gode krefter tror vi det er mulig å få til. Vi tror også timingen er optimal. Innenfor den såkalte NCE-strukturen, som organiserer en rekke, nasjonale kompetansesentere på ulike fagområder, har fortsatt ingen klynge som har tatt posisjonen innenfor fornybar energi. Denne posisjonen kan Dalane ta, men det forutsetter dristig og visjonær satsing i løpet av kort tid. Og penger. Derfor er det svært prisverdig at Dalane videregående skole til de grader har tatt utfordringen. Nå må disse utdanningstilbudene landes, og følges opp av reell, politisk handling og en intens lobbyvirksomhet for å føre videre satsingen, slik at vi kommer helt i mål. Dersom Egersund og Dalane blir et nasjonalt senter for forskning og utvikling på teknologi innenfor fornybar energi, har det et helt fantastisk potensiale. Et nasjonal kompetansesenter på dette området vil føre til vesentlig knoppskyting av ny næringsvirksomhet. Det kan faktisk bety flere hundre, kanskje enda flere, arbeidsplasser. Kanskje kan det til og med ligge et nytt næringseventyr å vente på dalbuen i denne satsingen. Men det betyr at vi må tørre å ta sats og hoppe ut i det ukjente, og vi må faktisk holde tempoet oppe, slik at ingen andre snapper dette fagfeltet rett foran øynene på oss. Derfor bør tankegangen om energieffektivisering gjennomsyre absolutt alle politiske beslutninger i Dalane i tiden framover. Egersund bør trolig ta lederrollen. Kanskje skal vi til og med etablere Egersund som miljøbyen, med slagordet: Okka by, Okka framtid!For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE