Spenstig forslag

Byteltet kan bli erstattet av et skjellformet glasshus. Ideen som ble lansert i forrige uke, virker både spenstig og spennende. Det betyr også at startskuddet har gått for diskusjonen om den framtidige bruken av området.Det var på tide. Byteltet tåler, etter sigende, bare én sesong til. Derfor er det viktig å komme i gang med å finne fullgode og aller helst enda bedre løsninger. I så måte er glasshuset et veldig godt alternativ.Da Byteltet ble reist, fikk vi en engasjert debatt. Mange hadde synspunkt på såvel utseende på teltet og bruken av tomta. Noen ønsket menighetssenter, andre en åpen løsning med park som kan møte småbåtfolket når de anløper Egersund. Nå blusser forhåpentligvis debatten opp igjen. I det bildet fortjener glasshusprosjektet å få en grundig og seriøs gjennomgang. Økonomien vil uansett bli avgjørende. Slik var det også med Byteltet. Det ble i sin  tid reist for rundt millionen. Bak sto en stiftelse. Etter noen år måtte imidlertid Eigersund kommune overta. Det ble en for tung økonomisk byrde å holde drifta av teltet i balanse.Med en prislapp på rundt ti millioner kroner er det vanskelig å tro at kommunen kan ta et prosjekt som dette på sparket, selv om spillemidler og eventuelt andre tilskudd kan redusere den totale kostnaden. Riktignok er det klare lyspunkter på økonomisida, men det er fortsatt prosjekt som bør komme før et glasshus på prioriteringslistene. At levekårssjefen er positiv og lover å fremme en sak allerede i vår, viser imidlertid at kommunen er interessert. Om ikke noen «rike onkler» plutselig skulle tenne på ideen, ligger nok realiseringen av et eventuelt glasshus noen år inn i framtida.Byteltet har hatt sin misjon. Særlig har det lokale kulturlivet hatt god nytte av teltet. Flere større kulturarrangement hadde det ikke hadde vært mulig å gjennomføre uten. Tross sine begrensninger har Byteltet vært byens «storstue». Med tak over hodet har det vært mulig, selv i vårt ofte værutsatte distrikt, å arrangere konserter med kjente og dyre artister. Men også andre har brukt teltet. Det har huset alt fra Fiskeriets dag til bilutstillinger. Det viser at behovet er til stede. Og så lenge kulturhus og idrettshaller ikke er fullgode erstattere, bør det søkes etter en mellomløsning til beslutningen om et permanent bygg blir tatt.Et slikt bygg vil kunne videreføre de funksjonene Byteltet har hatt. Et glasshus vil også kunne brukes hele året. Bruksmulighetene, slik ideskaper Johan Aakre la det fram, er flere enn for Byteltet. Under presentasjonen ble det nevnt alt fra kunstisbane til konferanser, i tillegg til aktiviteter som Byteltet er brukt til. Utformingen bør heller ikke skremme. Tanken bak Byteltet og mastene var å videreføre det maritime preget i havna. I så måte vil skjellformen passe godt.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE