Spill, øl eller bensin

I Eigersund er det lagt fram forslag til nye alkoholpolitiske retningslinjer. Forslaget er i all hovedsak en videreføring av gjeldene retningslinjer. Det foreslås en marginal innskrenking av skjenketidene, ved at skjenking må stoppe en halv time tidligere på natta enn i dag. Her kunne forslaget etter vår oppfatning gått enda lenger. Forslaget til retningslinjer åpner i stor for grad for skjønnsmessig vurdering av skjenkesteder, blant annet når det gjelder antall skjenkesteder, lokalisering, stedets karakter(!), målgruppe, næringspolitiske hensyn, og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Med andre ord, relativt lite konkret å forholde seg til. I praksis kan dette virke bra, men det kan stilles spørsmål ved målsettingen for de alkoholpolitiske retningslinjene. Skal de først og fremst være et sosialpolitisk virkemiddel, eller er de ment som næringspolitiske føringer? De fleste grensene som dras, er kjente og aksepterte. Det betyr ikke nødvendigvis at de er logiske. I Egersund ligger for eksempel bensinstasjonene samlet innenfor et lite område på Eie. De ønsker, så vidt vi vet, ikke å selge alkohol, men om de ville det, så får de ikke lov, selv om de i stor grad ligner dagligvarebutikker. Like ved de tre bensinstasjonene ligger byens fremste ølutsalg. Man kan altså la bilen stå på bensinstasjonen mens man går til nabobygget og kjøper øl og rusbrus. Blir det mer eller mindre alkoholbruk av dette? Ikke vet vi.Forslagsstillerne bruker de alkoholpolitiske retningslinjene til å gi kultur- og kirkeminister Trond Giske et spark på leggen. Den som installerer statlige spillautomater, får ikke kommunalt skjenkeløyve. Det virker fornuftig at alkohol-servering og spillautomater ikke skal kombineres. Hvorfor Giske er så opptatt av å dytte pengespillautomater på folket, er en gåte. I framtida blir det kanskje vel så viktig å unngå en kombinasjon av spillautomater og fet mat, men det er en helt annen sak. Blir det kortere eller færre vorspiel hvis forslaget til alkoholpolitiske retningslinjer vedtas? Neppe. Blir det enklere for politiet å følge opp de problemenes som følger av alkoholservering og –bruk? Tja, en halvtime tidligere stengning på natta er bedre enn ingenting, men det gir ingen stor endring. Det meste blir altså som før. Barn skal skjermes for alkoholservering på varehusene, men ikke i gågata eller i Julebyen. Det vil neppe skape stor diskusjon, men en del av paradoksene videreføres. Det ligger med andre ord an til mange artige, men forutsigbare diskusjoner om alkohol-bruk, -salg og servering også i årene som kommer. Men vil alkoholbruken reduseres? Nei! Vi kan ikke se at den tidligere vedtatte målsettingen om reduksjon i alkoholkonsumet oppnås gjennom de foreslåtte retningslinjene. Det foreslås ideelle, pragmatiske og sosialt gode mål for rusmiddelarbeidet i Egersund. Vi tror det er fornuftig. Å lage mål som tallfester reduksjon i alkohol- og rusmiddelbruken, tror vi er mindre realistisk. En svært viktig del av det rusmiddelpolitiske arbeidet dreier seg om å hjelpe mennesker som risikerer å få, eller allerede har, problemer. Tidlig inngripen, råd og hjelp når det behøves og samspill med familier og enkeltindivider er viktige stikkord. Disse delene av det arbeidet med rusmiddelpolitikk, har en tendens til å forsvinne i diskusjonene om skjenketider og skjenkesteder, også fordi det er vanskeligere å definere og å regulere. Styrket oppmerkesomhet på dette vanskelige området, er kanskje det viktigste av alt. Utfordringen er evigvarende.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE