Stoppes i tollen

Når Fjord Line avslutter ferjedriften fra Egersund, kan det|få en rekke konsekvenser. Nå er spørsmålet kommet til tollkontoret i Egersund. Er det grunnlag for et lokalt tollkontor i framtida. Dersom det ikke blir etablert en ny ferjeforbindelse med hyppige anløp til Egersund, er svaret trolig nei. Dermed kan tre offentlige arbeidsplasser forsvinne. De går nå på rødt og risikerer å bli stoppet i tollen. Ved tidligere anledninger har deler av næringslivet klaget sin nød når det har vært snakk om å avvikle det lokale tollkontoret. Det blir vanskelig å argumentere for videre drift når hovedpilaren i virksomheten, ferjedriften, forsvinner. Dermed kan neste trinn i sentraliseringen av Norge og Dalane bli et faktum i nær framtid. For de som har behov for tolltjenester, er det viktigste at de kan få det gjort på en effektiv måte uten økte kostnader. Alle forstår at personer og varer som passerer over ferjekaien, ikke kan kontrolleres i Stavanger eller et annet sted. Annerledes kan det være med varer som mottas eller sendes på andre måter. I dag kan mye gjøres ved hjelp av datateknologi og internett. Dessuten kan et redusert behov for tilstedeværelse i noen sammenhenger betjenes fra andre kontorer. Slik er det dessverre. Hvis konsekvensen derimot blir at lokalt næringsliv, og privat-personer, får dårligere konkurransevilkår, bør myndig-hetene tenke seg om. Norge kan ikke leve av å senke kostnadene på offentlige tjenester. Det er viktigere å sikre de virksomhetene som står for verdiskapning og som skaffer sysselsetting, skatte- og valutainntekter til lokal-samfunnet og dermed til landet som helhet. Kanskje kan tolltjenester integreres i andre virksomheter. Mange er blitt vant med post i butikk, og skepsisen til slike ordninger er i ferd med å dempes. Nå har vi også fått bank i butikk, riktignok med et begrenset tjenesteutvalg, men det er trolig starten på noe som vil vokse seg større. Kanskje får vi "toll i butikk" om kort tid? Hvem vet?Alt dette er til liten trøst for de lokale tollfunksjonærene som har satset på utdanning og jobbkarriere i etaten, og som ønsker arbeid i eget nærområde. De kan komme til å bli omplassert, eller de må vurdere andre yrkesvalg i framtida. Det gjenstår å se. Penger nok?Denne uka var det offisiell åpning av Dalane distrikts-medisinske senter (DMS). Det er et toårig prøveprosjekt. Det er derfor for tidlig å si om det vil lykkes. Ideen og prosessen hittil har vært positiv. Det er tatt relativt raske beslutninger i Helse Stavanger, og det er ikke gått veldig lang tid mellom beslutning og oppstart. Dalane DMS skal gi et bredere tilbud av medisinske tjenester i Dalane, og er avhengig av et godt og tett samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Intensjonene er gode, og vi håper prosjektet blir vellykket. Det avhenger av at alle parter bidrar aktivt, og at det blir tilstrekkelige ressurser tilgjengelige for å gjennomføre planene.De ansatte ved sjukehuset har lang erfaring i å jobbe nøkternt og godt. De er vant til å kjempe mot rasjonali-seringsplaner som ikke alltid har vært godt fundert. Nå tror vi de vil vise seg tilliten verdig i Dalane DMS ved å gjennomføre det toårige prosjektet på en god måte – forutsatt at beslutningstakerne i Stavanger også følger opp.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE