Stor interesse for DT

Interessen for norske media blir grundig målt. To ganger i året blir det undersøkt hvor mange lesere avisene har. Det gjelder alle avisene, også DT. De siste lesertallene ble offentliggjort i forrige uke. De viste framgang for Dalane Tidende. Selv om det kan være feilmarginer i de målingene som gjøres, viser de at gjennomsnittlig 22.000 mennesker leser Dalane Tidende hver dag. Det betyr at de aller fleste lesekyndige mennesker i Dalane har interesse av å bruke avisen. For DT har lesertallet vært relativt stabilt de siste årene. Denne gang ble det registrert en økning. Med stor dekning i vårt område er det begrenset hvor mye DT kan vokse. Befolkningstilveksten er beskjeden i Dalane og gir ikke grunnlag for store vekstprognoser. DT har selvsagt muligheter til forbedring på flere områder, men dagens avis holder altså stand blant leserne. Lesertallene for alle landets aviser forteller om tilbakegang for de fleste store avisene, ikke minst løssalgsavisene. De sliter med dalende opplag og reduserte lesertall. Til gjengjeld har de hatt sterk vekst|i lesere på internett. De største avisene har også muligheter for å hente betydelige annonseinntekter på sine internettsider og prøver med det å kompensere for svikten til papiravisene. Lokalavisene må tenke litt annerledes. Hovedkonklusjonen er likevel at lokalavisene holder bedre stand enn de større avisene.Lokalavisene, også DT, er viktige for identiteten i sitt dekningsområde. Knapt noe kan konkurrere med lokalavisen når det gjelder å spre informasjon og nyheter, høydepunkter og fellesskap, kultur og dagligliv, i alle fall når den har stort opplag og mange lesere. Det er en viktig samfunnsrolle og et stort ansvar å forvalte en sterk lokalavis. Avisen er også en markedsplass. DT er, og skal være, Dalanes viktigste markedsplass. Der kan annonsører nå sine potensielle kunder på den best mulige måten, og der skal disse kundene finne hva markedet har å tilby. Også i denne sammenhengen er interessen fra leserne avgjørende for å lykkes. Det er viktig for små regioner med sine by- og bygdesamfunn å ha denne felles arenaen. Selv mener vi at DT som markedsplass er styrket, og at regionen Dalane dermed står sterkere.DT er også en arbeidsplass. Omkring 35 personer har sin daglige eller ukentlige jobb i avishuset på Eie. I tillegg har avisen dyktige avisbud som sørger for å få avisen ut til abonnentene, uansett værforhold og andre utfordringer. Alle disse legger igjen skattekroner i sine respektive kommuner. Som andre virksomheter er Dalane Tidende også avhengig av gode vare- og tjenesteleverandører. Mange av disse er lokalisert i Dalane. DT har vokst til en virksomhet som omsetter for over 40 millioner kroner i året. Det skjer en betydelig verdiskapning i bedriften til glede for ansatte, eiere, lokalsamfunnet, lesere og annonsører. Det kan bare skje dersom interessen for produktet opprettholdes. Det må en god avis til for å tjene penger, og det må penger til for å lage en god avis. Vi setter pris på alle våre lesere. Vi håper de fortsetter å sette pris på DT.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE