Stor og viktig dag

Onsdag var en stor og viktig dag for de som jevnlig trafikkerer riksvei 503 gjennom Gloppedalen. Da ble den over 1.200 meter lange tunnelen åpnet. Det skjedde, som seg hør og bør, under stor festivitas. Dermed har det endelig blitt tryggere å kjøre den svært så rasutsatte veistrekningen.De som var med på åpningen, fikk ved selvsyn oppleve at de 73 millionene som gikk med til sikringsarbeidet, er vel investerte penger. Den kraftige nedbøren gjorde at det strømmet vann ned fra de bratte fjellsidene over tunnelen. Uten tunnel hadde veien mest sannsynlig vært stengt denne uka, med fare for nye ras.Muligheten for ras har også vært det store problemet. I perioder har det vært livsfarlig å kjøre bil forbi de mest rasutsatte strekningene. Opp gjennom åra har det også gått større og mindre ras. Det har ført til at det har vært helt nødvendig å stenge veien en kort periode for å rydde veibanen, men også over lengre tid for å spare menneskeliv. Stengingen har naturlig nok skapt frustrasjon for de som har hatt behov for å bruke veien. Det fører tross alt til mye ulempe å måtte kjøre lange omveier - og det til og med for at en riksvei ikke er kjørbar!Det har vært et langt lerret å bleke for å få arbeidet gjort. At noe burde gjøres, har det imidlertid aldri vært særlig diskusjon om. Det har veiens beskaffenhet med sine farlige raspunkter vært gode nok bevis for. Manglende bevilgninger førte til stadige utsettelser. Fylket og staten klarte ikke å bli enige om hvem som skulle betale hva. Heldigvis ble det til slutt enighet om fordelingen av utgiftene.«Spillet» bak viste samtidig hvor viktig det er å ha folk med lokalkunnskap, gode argumenter og ikke minst muligheten til å påvirke de rette instansene. Her har Gunnar Kvassheim spilt en nøkkelrolle. Uten hans iherdige innsats i regjeringssystemet er det ikke sikkert at 9. november ville blitt en slik historisk dag for riksvei 503 og de direkte berørte kommunene Bjerkreim og Gjesdal. Eigersunderens arbeid var så absolutt medvirkende til at staten til slutt sa ja til å bevilge det som var nødvendig for å få fullført sikringsarbeidet på riksveien gjennom Gloppedalen.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE